Konu:Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:30
Tarih:20/01/2016


Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 64'üncü Hükûmetimiz ve AK PARTİ hükûmetleri, hiçbir zaman sivillerin öldürülmesine yönelik bir girişimde bulunamaz, böyle bir husus söz konusu değildir. Bilakis, vatandaşlarımızın korunmasına yönelik mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bugün yapılan mücadele sadece ve sadece terör örgütüne yönelik yapılan bir mücadeledir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer siviller öldürülüyorsa, yaşlılar öldürülüyorsa bunların kimler tarafından öldürüldüğü çok açık ve net bir şekilde ortadadır. En son yapılan saldırıyla, çocukların, yaşlıların öldürülmesine, hele hele kucakta bir bebeğin öldürülmesine hepiniz şahit oldunuz.

Ben samimi olarak şunu söylemek istiyorum özellikle HDP Grubuna yönelik olarak: Gelin, siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin birer milletvekilisiniz... Evet, ülkemizin birliği, bütünlüğü, kardeşlik ruhumuzun daha da geliştirilmesi, derinleşmesi için birlikte mücadele etmek zorundayız ama lütfen PKK terör örgütüne ve bu silaha karşı durduğunuzu açık bir şekilde ifade edin. Eğer o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı seviyorsanız, o bölgede yaşayan insanlarımızla el ele, kol kola yürümek istiyorsanız, bu kardeşlik ruhumuzun daha da güçlenmesini istiyorsanız geliniz, korkmayınız, vesayetten kurtulunuz artık. Şunu söyleyiniz, "Biz terör örgütüne karşıyız." deyiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu söylediğiniz anda zaten problemin önemli bir kısmı çözülecektir değerli arkadaşlar. Ben bunu samimiyetle söylüyorum, samimi düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum. Bir sorun, mesele, evet, var, ne olur gelin, bu meseleyi biz burada konuşalım, burada tartışalım ama siz eğer terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya kalkarsanız, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket etmeye kalkarsanız bu sorun çözülemez. Siz, o bariyerleri tasvip ediyor musunuz, o açılan çukurları tasvip ediyor musunuz? O yakılan okulları tasvip ediyor musunuz, yakılan hastaneleri tasvip ediyor musunuz? O okullarda kimler okuyor? O okullarda orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin çocukları okuyor. O hastanelere kimler gidiyor? Orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin çocukları, anneleri, babaları gidiyor. Bunları niye kınamıyoruz? Niye korkuyoruz? Kınayalım bunları. Biz sizinle bire bir görüştüğümüzde samimi kanaatlerinizi ifade ediyorsunuz ama lütfen, gelin, bu terörü birlikte ortadan kaldıralım. Bunu yapabiliriz, yapabilecek de güçteyiz ama ne olur, terör örgütünün arkasında durmayalım.

Diğer taraftan, Sayın Akçay, ben yedi dakika konuştum, dört dakika konuşmadım ve sorulan soru neyse onun cevabını verdim. İllaki yirmi dakikalık süreyi doldurmak zorunda değilim. Konuşulan meselenin içeriği zamanla ölçülmez. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)