Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Hükûmetin gündem dışı konuşmasıyla ilgili MHP Grubunun görüşlerini açıkladığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:30
Tarih:20/01/2016


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Hükûmetin gündem dışı konuşmasıyla ilgili MHP Grubunun görüşlerini açıkladığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Birincisi, Hükûmetin kaçamak cevap verdiği şeklinde bir ifadede bulunuldu MHP grup başkan vekili tarafından. Biz gerçek ne ise sizinle onu paylaştık ve vali beyle ve kaymakam beyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, şu anda iki kez ambulansın gönderildiğini ve bu ambulansın gönderilmesine rağmen, ikinci kez gönderilmesine rağmen, orada uzun süre bekleyip anons edilmesine rağmen yaralıları maalesef ambulansa getirmiyorlar. Bunun üzerine kaymakamlık bu kez belediyeye söylüyor ve belediye başkan vekilinin bizatihi belediyenin ambulansını göndermesini istiyor ve bu çerçevede de şu anda belediyenin ambulansı oraya intikal ettiriliyor. Durum bu, bunu aktarmak istedim.

İkinci olarak da şunu söyleyeyim: Biz, değerli arkadaşlar, terörle mücadele etmeye devam edeceğiz, bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Niye müzakere ettiniz o zaman?

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Ama terörle mücadeleye devam ederken eğer bir milletvekili, özellikle terör örgütüne mensup olan grubu korumaya yönelik bir girişimde bulunursa bu doğru olmaz. Elbette milletvekilinin güvenliği, bir milletvekilimizin güvenliği son derece önemli bir husus, evet, onun güvenliği önemli. Bize gelen bilgilerde, herhangi bir şekilde şahsın yaralandığına dair, Sayın Sarıyıldız'ın yaralandığına dair bir bilgi söz konusu değil. Bu bahsedilen, o evde bulunduğu ifade edildi belediye başkan vekiliyle birlikte ve dolayısıyla ambulans gönderilmesine rağmen ambulansa maalesef o yaralılar intikal ettirilmiyor. Oradaki yaşanan hadise bu.

Diğer taraftan, şunu da ifade etmeliyim: Bu, o sokaklara konulan bariyerler ambulansın girişini engellemek için, insanların rahat bir şekilde pazarına, çarşısına gitmesini engellemek için yapılan bariyerlerdir. Eğer terör örgütünün zerre kadar oradaki vatandaşı düşünen bir anlayışı olsaydı böyle bir yapı içerisinde hareket etmesi düşünülür müydü? Bilakis, yörede yaşayan vatandaşlarımız, halkımız ısrarlı bir şekilde terör örgütüne karşı mücadelemizi devam ettirmemizi istiyorlar ve terör örgütüne karşı bu mücadelemizin sonuna kadar devam etmesini istiyorlar. Vatandaşımızın, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bizden talepleri bu.

Halkımız hiçbir şekilde ateş altında değildir. Orada mücadele sadece ve sadece terör örgütüne yönelik yapılmaktadır, yapılan mücadele budur. Biraz önceki konuşmamda da ifade ettim; evet, sokağa çıkma yasaklarının bu kadar uzun sürmesinin en temel nedeni oradaki vatandaşlarımızın hiçbirinin gerçekten bu olaydan etkilenmemesi için gayret sarf edilmesidir ve bu konuda her türlü hassasiyet gösterilmektedir, gösterilmeye de devam edecektir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.