Konu:Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütüne yönelik yapılan mücadeleye ve Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:30
Tarih:20/01/2016


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütüne yönelik yapılan mücadeleye ve Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde özellikle terör örgütüne yönelik yapılan mücadeleye yönelik olarak söz almış bulunuyorum.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Kamu düzenini sağlamak Hükûmetimizin en temel görevlerinden biridir. Dolayısıyla, bölgede kamu düzenini bozucu özellikle silahlı terör örgütlerine yönelik Emniyet mensuplarımızın, Silahlı Kuvvetlerimizin mücadelesi o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzurunun temini, rahat bir yaşam sağlayabilmeleri açısından son derece önemli. Dolayısıyla, bizim terörle mücadele kararlılığımızı bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Ve terörle mücadele etmeye devam edeceğiz ve kamu düzeni sağlanıncaya kadar, özellikle o bölgedeki silahlı terör örgütü mensupları ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız; bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Cizre'de yaşanan hadiseye gelince, bugün yaşanan hadiseye gelince: Değerli arkadaşlar, yine, emniyet mensuplarımızın, emniyet güçlerimizin terörle mücadele kapsamında Cizre'de bazı mahallelerde özellikle bu illegal terör örgütlü silahlı yapılanmalara yönelik mücadelesi sürüyor. Ve bugün de terörle mücadele devam ederken bir milletvekilimiz o bölgeye gidiyor, o mahalleye gidiyor, bir eve ve burada yaralıların olduğu ifade ediliyor ve kaymakam beyle görüşüyor. Bunun üzerine Cizre Kaymakamlığımız o bölgeye ambulans gönderiyor ve anons ediliyor yaralıların ambulanslara gönderilmesi yönünde. Ancak, anonsa rağmen, herhangi bir yaralı ambulansa götürülmüyor; bunun üzerine ambulans geri dönüyor. Daha sonra tekrar kaymakamlık aranıyor, ambulansın gelmediği ifade ediliyor. Ve kaymakam bey, ambulansı gönderdiklerini, anons ettiklerini, buna rağmen yaralıların ambulansa intikal ettirilmediğini ifade ediyor ve bunun üzerine tekrar ambulansı o bölgeye gönderiyor kaymakamlığımız. Durum bundan ibarettir.

Milletvekillerimizin güvenliği elbette bizim için son derece önemlidir, bunu özellikle vurgulamak istiyorum; sivil vatandaşlarımızın güvenliği elbette önemlidir. Bu operasyonların bu kadar uzun sürmesinin temel nedeni de biz, o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımızın, sivil vatandaşımızın kılına dahi dokunulmasını istemiyoruz, zarar görmelerini istemiyoruz. O nedenle, bu operasyonlar son derece hassas bir şekilde güvenlik güçlerimiz tarafından yürütülmektedir. Bunun temel amacı da hiçbir sivil vatandaşımızın o bölgede zarar görmemesidir. Hassasiyetimiz son derece yüksektir, bu konuda gereken talimatlar güvenlik güçlerine verilmiştir ve o hassasiyet çerçevesinde bu mücadele sürdürülmektedir. Dolayısıyla, biz, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın özgür bir şekilde yaşayabilmeleri için, okullarına, hastanelerine rahat bir şekilde gidebilmeleri için bu mücadeleyi veriyoruz. Düşünün, sokaklar bariyerlerle kaplanmış, barikatlar kurulmuş sokaklara ve o sokağa herhangi bir ambulans girmek istediği zaman o ambulans o sokağa giremiyor. O barikatları kaldırmak güvenlik güçlerimizin görevi ve biz bunu yapıyoruz.

Okullar yakılıyor, hastaneler yakılıyor; ses çıkarılmıyor. Biz, özellikle siyasi partilerimizin, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimizin teröre yönelik olarak, bu silahlı terör örgütlerine yönelik olarak dik bir duruş sergilemesini arzu ediyoruz. Hiçbir siyasi partimizin hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, vesayet altında kalmadan teröre karşı mücadele ettiğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak göstermek zorundayız arkadaşlar. Bu ülke bizim. Bu ülkenin birliği için, bu ülkenin dirliği için, üniter yapımızın muhafaza edilmesi için; o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için, güvenliği için bu mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız ve bu konuda Hükûmetimizin kararlılığı devam ediyor, bundan sonra da devam edecek.

Bizim buradaki temel hedefimiz terör örgütüne yöneliktir. Vatandaşlarımızın huzuru bizim açımızdan son derece önemlidir. Dolayısıyla, her bir vatandaşımızın baskı altında kalmadan, hele hele terör örgütünün baskısı altında kalmadan orada huzurlu bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Ama, maalesef, zorla evler boşaltılıyor, oraya silahlı terör örgütü mensupları yerleşiyor ve o sokaklara, o mahallelere güvenlik güçlerimizin girmesi engellenmeye çalışılıyor. İşte, Silopi'de bu temizlik harekâtı gerçekleştirildi ve tamamlandı. Bundan sonraki süreçte de hem Cizre'de hem de Sur'da gerekli temizlik yapılacaktır ve vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, rahat ve özgür bir şekilde yaşamaları için ne gerekiyorsa hepsi yapılacaktır değerli arkadaşlar.

Ben hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)