Konu:Mhp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:29
Tarih:19/01/2016


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İBRAHİM HALİL YILDIZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki, biraz önce de şahit oldum, CHP sıralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakikaten ahlak dışı laflar sarf edilmiştir. Bu ahlak dışı laflar yüce Meclisimizin bu sıralarına yakışmamaktadır.

Saygılarımla..

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Yargıya taşınmış artık; bırak, geç onu.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Efendim, İç Tüzük'ün hükümleri uyarınca konunun dışına Sayın Başkanın izin vermemesi lazım.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - İç Tüzük'ün hükümlerince Meclisi Mahmut Tanal mı yönetiyor?

İBRAHİM HALİL YILDIZ (Devamla) - Kıbrıs konusundaki hassasiyetimiz ortadadır. Kıbrıs bizim için millî bir davadır. Avrupa Birliği sürecindeki bir Türkiye'nin nihai hedefi tam üyeliktir. Tam üye olmuş bir Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Biliyorsunuz ki 26 Nisan 2015'te Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 65'ini alan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4'üncü Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Sayın Akıncı 1 Mayıs 2015'te yaptığı açıklamayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami'yi Kıbrıs meselelerinin Türk tarafı müzakerecisi olarak atamıştır. Sayın Mustafa Akıncı ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştür. Bu görüşmede Kıbrıs meselesinde gelinen nokta ve yapılacak olan müzakerelerle ilgili görüşmelere de yer verilmiştir.

İçme suyu projesiyle birlikte Anadolu ve Kıbrıs tekrardan kucaklaşmıştır. İçme suyu projesiyle Kıbrıs hayat bulmuştur. Kıbrıs çıkarlarını düşünen bir dış politikamız söz konusudur.

MHP'nin grup önerisinin reddini talep ediyoruz.

Teşekkür ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)