Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:28
Tarih:14/01/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben kimseye sataşmamıştım. Ben sadece Anayasa ve kanunlara uygun davranılmasından söz ettim. Yine aynı şeyi söylüyorum.

Şimdi, burada, eğer Türkiye'de bir problem varsa bu problemin başında PKK vardır. Bu kimseye sataşma değil herhâlde bu şekilde söylemem, herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Öyleyse, PKK varsa bunun içerisinde ve Türkiye'de bir düzen isteniyorsa bütün partiler PKK'ya "Defol Türkiye'den." diyebilmelidir. Bunu diyebiliyorsa o zaman zaten problem kalmayacak ama diyemiyorsa o zaman problemin kendisini burada yaşıyoruz demektir. Ama şurası da muhakkak ki daha dün, hatta bugün Çınar ilçesinde patlayan bombayla 5 aylık bir bebeğin öldüğünü herkesin bilmesi lazım. 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz'ün öldüğünü bilmesi lazım. 5 yaşındaki, yine Sadık Efe Açıkgöz'ün öldüğünü bilmesi lazım. Bunlar gerçek değil midir? Bunları söylemek herhangi bir kişiye sataşma mıdır? Ben bunları söyledim. Sadece suretihaktan görünüp şuna karşıyız, buna karşıyız demekle bu iş olmaz. Eğer yiğitseniz, gerçekten karşıysanız "PKK'ya karşıyız, çıksın, defolsun Türkiye'den." deyin. Bunu diyebiliyorsanız olmuştur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)