Konu:Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:28
Tarih:14/01/2016


Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13'üncü maddenin ilgili önergesi üzerinde söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum.

Öncelikle, AKP grup başkan vekilimize bir şey soracağım. Sayın Bakanımız da burada. Sayın Başkanım, hep ret, hep ret; belki 100 tane teklif verildi. Niye böyle oluyor? Birimiz Yunanistan'a, birimiz Almanya'ya mı çalışıyoruz ya? Sayın Başkanım, ne olur ya, bizim de önerilerimiz, görüşlerimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne çalışıyoruz, biz Türkiye halkına çalışıyoruz. Bizim de fikrimiz olabilir. 90 tanesini kabul etmeyin, 10 tanesini kabul edin bari Sayın Bakanım. Yani, ben de ülkeme katkı sunmak istiyorum. Niye böyle oluyor? (CHP sıralarından alkışlar) Ben de ülkemi büyütmek istiyorum, yüceltmek istiyorum, bunu bir kere eleştireyim. Hepimiz bu ülkeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hep ret, hep ret, hep el kalkıyor. Lütfen Sayın Başkanım ya, biraz araştıralım, ona göre el kaldıralım. Bilmediği hâlde hemen, daha girişte çıkıyor, hemen el kaldırıyor. Bir şey görmüyor vallahi ya. Oradan baktım, el kaldırıyor ama niçin el kaldırdığını bilmiyor. Yani, yok böyle bir şey ya.

Bakın, bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin. Bu halk bizden hizmet bekliyor. Bizim bunu yerine getirmek için var gücümüzle, hep birlikte el ele çalışmamız lazım arkadaşlar, bu bir.

İkincisi: Kimlik meselesiyle ilgili konuşma aldım. Maalesef, üzülerek belirteyim, şu an Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kimliği olmayan birçok vatandaşımız var. Sırf bu sebepten dolayı okula gidemeyen, sosyal yardım alamayan, sırf bu sebepten dolayı, efendim, hastaneden yararlanamayan, ilacını alamayan fakir, gariban, yoksul vatandaşlarımız var.

Bakın, kırk yıldan beri kimlik mücadelesi veren, İzmir'de yaşayan bir vatandaşımızın haymatlos belgesini gösteriyorum. Bakın, işte burada. Üzerini kapattım bazılarının, belli olmasın diye.

Bakın, ben size böyle bin tane getireyim arkadaşlar, bin tane. Kırk yıldan beri mahkeme süreci... En son geçen gün mülteci belgesi vermişler kardeşime. Ben de bizzat takip ediyorum İzmir'de. Yani, bunlara dikkat edelim.

Nüfus müdürlüklerine ulaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Nüfus müdürlükleri... İki sene de mahkeme süreci, yok, işte "Ankara'dan bilgi gelecek, oradan bilgi..." Bir nüfus kâğıdını çıkartması için vatandaşı mahvediyoruz. Ben bizzat iki sene uğraştım, bir vatandaşın kimliğini çıkartamadım.

Bakın, haymatlos, kırk yıldan beri mahkeme süreci... Bu bizim vatandaşımız arkadaşlar. Burada da diyor ki: "Yunanistan haymatlosu." Yok böyle bir şey. Bizzat yakın, biraz da akrabalık şeyimiz var. Yani, anası babası öldü diye kendini ispat edemiyor bu kardeşimiz, kimlik alamıyor. İstiyorsanız böyle bin tane getireyim. Nüfus il müdürlüklerine, arkadaşlar, ilgili yerlere talimat verelim, nüfus düzenlemesini ona göre yapalım.

Bir de bu parayı alıyoruz. Fakirimiz var, yoksulumuz var. Bu parayı neye göre verecek arkadaşlar? İnanın, yani, bugün ekmek bulamayan vatandaşımız var, onları da düşünelim. Yukarıda kanunu yapıyoruz, "Aşağıdakiler ezilsin." Yok böyle. Aşağıda, günde, çöp toplayıp ekmek kazanan insanlarımız var; bazen 5 lira, 10 lira kazanamayan insanımız var; işsiz insanımız var. Bu, ülkemizin gerçeği, hiç kimse bunu inkâr edemez. Onun için, bu düzenlemeleri ona göre yapalım.

Geçen, yine, Çevre Bakanlığının bir yönetmeliği uygulamaya girdi, 1 Ocak 2016 itibarıyla. Bakın, sevgili arkadaşlarım, çok ilginç ve çok da acı verici, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çöp toplayan kardeşlerimize... Bakın, şu kardeşimiz çöpten ekmeğini kazanıyor, bazen 10 lira, bazen 5 lira, bazen yağmur yağarsa hiç. 1 ton çöp toplayacak, kâğıt toplayacak; bu kardeşimiz 20 lira, 30 lira para kazanacak, işi yok, gücü yok. Çevre Bakanlığı şimdi bununla ilgili 122.748 lira para cezası uygulaması başlatmış. Bu kardeşimiz çöp topluyor, satamıyor arkadaşlar. Bakın, şu anda İstanbul'da ve Kocaeli'de bununla ilgili protestolar yapılmaya başlandı. Bu kardeşimiz gariban, çöp toplayamazsa ekmek yiyemeyecek. Bir kanun düzenlendi, Çevre Bakanlığı, belediyeler ve ilgili şirket çöp toplama işini ele aldı. E, bu vatandaş -altta düzenleme yapamadık, yukarıda düzenleme yaptık- ne yapacak, ölsün mü, aç mı bırakalım bunu? Zaten hasta, yoksul, gariban, ekmek kazanamıyor.

Arkadaşlar, bakın, düzenleme yaparken yoksulları düşünelim ya, düşünelim ya. Yani, bakın, bu kardeşimiz şimdi çöp toplayamıyor, satamıyor. Bütün çöp toplayan arkadaşlara 122 bin lira ceza yazılıyor ve cezayı yiyen arkadaşlar da var. E, ne yapacak bu, ölsün mü? Bu bizim vatandaşımız değil mi arkadaşlar, Sayın Bakanım? Yani, lütfen, arkadaşlar, bunu hemen iptal edin. Sayın grup başkan vekillerim, Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Bakanım; bunu hemen iptal edelim.

Bakın, Türkiye'de vatandaşlarımızın aşağı yukarı 700 bini çöpten geçiniyor arkadaşlar. Altyapıda düzenlemeyi yapalım, yukarıda kanunu çıkarmayalım yani uysun herkes ama garibi, fakiri düşünelim lütfen.

Hepinize saygılar sunuyorum, inşallah bu konuda düzenleme yaparsınız, bekliyorum.

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)