Konu:Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:28
Tarih:14/01/2016


Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

İç tasarruf oranının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı eski OVP programda yüzde 16,1 öngörülmüştü, şimdi ise yüzde 16,5 öngörülmüş. Bu arada, kamu harcamalarında ortaya çıkan ek artışlar sebebiyle kamu tasarruf oranı kaçınılmaz olarak yüzde 3,7'den 3,4'e düşürülmüş. Bu durumda özel tasarruf oranını esaslı ölçüde arttırmak zorunlu hâle geldiği için bu oran da yüzde 12,4'ten 13,1'e yükseltilmiş. Ama bu artışı doğrudan açıklayan yine hiçbir politika önerisi getirilmemiş ve şöyle bir cümle var: "Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştirilecek." diyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?

Teşekkürler.