Konu:Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:27
Tarih:13/01/2016


Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 2015 yılı merkezî bütçe açığının geçen yılın başında 21 milyar lira olarak belirlenmesine ve faiz dışı fazla 33 milyar lira olarak belirlenip 2015 bütçesinden böyle geçirilmesine rağmen geçen hafta 2015 yılı hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı ve hazine nakit dengesinin 17,1 milyar lira açık verdiği görüldü. Hazinenin nakit dengesi rakamları yaklaşık olarak bütçe açığına paralel geliştiğine göre bütçe açığı rakamları söylendiği gibi değil mi? Bu durumda gerçek bütçe açığı ne kadar? O zaman merkezî bütçe açığının millî gelire oranı, söylendiği gibi yüzde 0,7'den yüzde 1,7'ye yükselmiyor mu? Gösterilen açıkla Meclisten geçirilen bütçe açığı ve bütçe ödenekleri arasındaki fark görülüyor.

Diğer taraftan, 2015 başlangıç bütçesinde faiz dışı harcamalar 418,9 milyar lira olarak gösterildi ama hazine nakit gerçekleşmelerinde faiz dışı harcama tutarı 497,4 milyar...