Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:26
Tarih:12/01/2016


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Hocam Meclisi okul zannediyor, herkesi de öğrencisi. Biz kimsenin öğrencisi değiliz. Buraya milletin oylarıyla gelmiş, milletin temsilcileriyiz. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim efendim.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Eğer bir şeyi ciddiye almıyorsanız onun üzerine konuşmazsınız.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Ciddiye alınacak şekilde konuş o zaman.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Belli ki canınız çok acımış, o yüzden gelip savunma yapma ihtiyacı hissediyorsunuz.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - O kürsüye saygımız var, size değil Sayın Yarkadaş.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Çocukların ölümüne eğer...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - O kürsüye saygımız var, size değil, zinhar olmayacak!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - ...siz üzülüyorsanız, çocukların ölümüne üzüldüğünüzü gösterir...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Siz zavallısınız!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - ...bu ülkenin sokaklarında günlerdir yatan kadın ve çocuk cesetlerini oradan kaldırtırsınız. (CHP sıralarından alkışlar) Bu ülkede, günlerdir, kadınların ve çocukların cesetleri Cizre'nin, Sur'un, Şırnak'ın sokaklarında bekliyor. Bu sizin ayıbınızdır, benim değil.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Çukurları biz mi kazdık? Nereden çıkıyor? Kapatın çukurları.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Ben bu ülkenin bir milletvekili olarak o sokaklarda o kadınların sahipsizce, vahşi batının filmlerindeki gibi cesetlerinin yerde kalmasından utanıyorum...

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Bunları devlet mi kazdı, cevap ver lütfen.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - ...kahroluyorum ve üzülüyorum milletin bir vekili olarak ama siz bundan hiç rahatsız olmuyorsunuz ki o cesetler günlerdir orada duruyor.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Terör bitecek, istemeseniz de bitecek.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bu yüzden ölen çocuklara üzülmüyor, seviniyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum. (CHP sıralarından alkışlar)