Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:26
Tarih:12/01/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, bu arkadaşların bir retoriği var: Gelirler bu kürsüye, hedef hemen devlet. Bir olay olur, daha istihbari bilgi düşmeden hedef devlet.

AHMET YILDIRIM (Muş) - O zaman niye Cumhurbaşkanı konuşuyor?

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Tabii ki konuşacak, devlet başkanı.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bu şekilde yürüyemezsiniz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Niye konuşuyor?

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Devletin başı.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim efendim, lütfen...

ÖMER SERDAR (Devamla) - Siz bunu hep yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, anlayıp dinlemeden yapıyorsunuz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yanlış konuşuyor işte.

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Yanlış olan sizsiniz! Her şeyiniz yanlış!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bugün burada biz hakikatleri konuşuyoruz. Burada olayı manipüle eden sizsiniz. Sizin "demokrasi beşiği" olarak gösterdiğiniz o Batılı ülkelerdeki tavrı ben burada anlatmaya çalıştım. Muhalefet olarak siz bu duyarlılığı göstermediniz. Daha olaydan on dakika sonra devleti zan altında bırakan, Cumhurbaşkanını zan altında bırakan açıklamalar yaptınız. Sizin bu tavrınız işte o teröre güç veriyor.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Haksız da çıkmadık yani.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Zaten, o kolonyal güçlerin bu ülkede yapmaya çalıştığı bu. Size şunu tavsiye ediyorum...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Sıkışınca NATO'nun eteğinin altına giren sensin, biz mi giriyoruz?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bakın, şu an... Bu milletten siz yetki alıp buraya geldiniz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Üst akla sığınan sensin, sen!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Burada hakikatleri konuşmak durumundasınız, burada doğruları söylemek, milletin derdine deva olan şeyleri söylemek zorundasınız. Şu an IŞİD'le... (HDP sıralarından gürültüler)

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Niye rahatsız oluyorsunuz?

ÖMER SERDAR (Devamla) - IŞİD'i en erken terör listesine alan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmasına rağmen, siz, her defasında bu kürsüye gelip Türkiye'yi IŞİD'le ilişkilendirmeye çalışıyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - AKP'yi, AKP'yi...

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bu mudur sizin duyarlılığınız?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - AKP, AKP...

ÖMER SERDAR (Devamla) - Sizin bu DEAŞ, IŞİD...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Hepimiz Türkiye yurttaşıyız, Türkiye milletvekiliyiz.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Tavrınız ortada. Sizin bugün bölgede, özelikle o DTK kongresinde ortaya koymuş olduğunuz tavır da ortada. Terörün arkasında durdunuz, silahların arkasında durdunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER SERDAR (Devamla) - Şu gördüğünüz grubun üzerinden 28 Şubat gibi buldozer geçti ama silahlara övgü düzmediler, silahlara sarılmadılar.

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Özel harekâta teslim olmuşsun sen! Özel kuvvetlere teslim olmuşsun sen!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Siz övgü düzdünüz, övgü düzünce de milletten sosyal tabanını kaybettiniz, kaybedeceksiniz de.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)