Konu:Manisa Milletvekili Recai Berber'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:26
Tarih:12/01/2016


Manisa Milletvekili Recai Berber'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben çok uzatmayacağım.

Zatıalinizin biz Komisyon Başkanlığı dönemini de biliriz, Başkan Vekilliği dönemini de; hangi imzayla nasıl toplandığını da biliyoruz, iptal olduğunu da biliyoruz.

RECAİ BERBER (Manisa) - Sayın Başkan, bu ne şimdi, sataşma değil mi? Ayıp ya!

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Siz Manisa Milletvekilisiniz, siz toplantıya davet ediliyorsunuz. Erkan Bey de Manisa Milletvekili, sizden ne farkı var veya Özgür Bey Manisa Milletvekili, niye onlar davet edilmiyor?

RECAİ BERBER (Manisa) - Ben davet edilmedim, ben kendim gittim.

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Ha, onlar da gitti, bir. İki: Bakın, siz "6 bin dolar." diyorsunuz. Biz gittik, görüştük...

RECAİ BERBER (Manisa) - Davetsiz gittim, ne demek ya!

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Dinler misin?

Biz gittik görüştük. Bize söylenilen şu: "Kişi başı destek verin." 100 kişi getiren uçağa da aynı parayı veriyorsunuz, 300 kişi getiren uçağa da aynı parayı veriyorsunuz. Kimle kimin hangi tür ilişki içinde olduğunu biz bilmiyoruz. Hangi grupları kolladığınızı bilmiyoruz. Daha birkaç gün önce, bize banka genel müdürleri finans problemi nedeniyle şirketlerin orada olduğunu söylediler. Biz problemi ortaya koyuyoruz. İyi yaptınız, kötü yaptınız anlamında da bir şey söylemedik. Bu probleme çare aransın diyoruz. Siz burada bize cevap yetiştiriyorsunuz. Demir çelik sektöründe Türkiye'de 25 milyon ton mu yaklaşık üretim?

RECAİ BERBER (Manisa) - 35.

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - 35.

Ne kadarı çıktı bu sene devreden 2015'te?

Ya, daha 2,5-3 milyon tonu bir ay içinde çıktı. Burnunuzun ucunu görmüyorsunuz veya bilip söylemiyorsunuz veya saklıyorsunuz ondan sonra da burada gayet iyi niyetle verilmiş bir önerge için ne yapıyorsunuz? Konuşuyorsunuz. Bakın, biz turizmcilere gittik -çok net söylüyorum- ihracatçılara gittik, ziraat, ticaret odalarına gittik, sanayi odalarına gittik, hepsiyle istişare ettik, onların söylediklerini buraya getirdik. Sanki onların bize söylediklerini size söylememiş gibi bize buradan laf yetiştiriyorsunuz. Eski huyunuz devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Neyse tedbir alın biz de alkışlayalım ya. Neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükûmeti yapacak, biz de alkışlayacağız.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)