Konu:Yaşanan terör olayları nedeniyle Meclisi göreve çağırdığına ve Silivri Cezaevinde bulunan Can Dündar ile Erdem Gül'le görüşme izni vermeyen Adalet Bakanını kınadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:26
Tarih:12/01/2016


Yaşanan terör olayları nedeniyle Meclisi göreve çağırdığına ve Silivri Cezaevinde bulunan Can Dündar ile Erdem Gül'le görüşme izni vermeyen Adalet Bakanını kınadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, Roboski yani Uludere, Diyarbakır, Suruç, Ankara, şimdi Sultanahmet, Diyarbakır, Cizre; buralarda yaşanan katliam ve çatışmalar sonrası bu Meclis acaba ne zaman görevini yapmak için bir çaba sarf edecektir ve bunca çatışma ve bunca soruna rağmen Başbakan ne zaman istifa etme kararı alacaktır? Evet, bu Meclisi göreve çağırıyoruz.

Ayrıca, hafta sonu İstanbul'da, Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül'ü ziyaret ettik, orada onlarla buluşmak istedik. Ne yazık ki Adalet Bakanı geçen perşembeden itibaren bir eli kaymakta bir eli Afyon'da sıcak sularda tatil yaparken bize izin vermedi. Can Dündar ve Erdem Gül'le görüşmedik. Buradan, ayrıca, Adalet Bakanını kınıyorum ve Meclisi bu olaylar karşısında duyarlılığa çağırıyorum çünkü bugüne kadar bu Meclis olaylarla ilgili...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Bursa) - ...hiçbir araştırma önergesinde komisyon kurulması çabası göstermemiştir.