Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Evet, çok teşekkür ediyorum.

Tabii, aradaki bu bağlantının sağlanmasına yönelik bir proje çalışması daha önce benim Bakanlığım döneminde yapılmış idi. Bununla ilgili en son durumu Ulaştırma Bakanımızdan alıp size aktaralım. Henüz ihalenin hangi aşamada olduğunu bilmiyorum ama proje çalışması tamamlanmış idi. O konuda da Sayın Bakanımızdan bilgi alıp size aktaralım.

Çok teşekkür ediyorum.