Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yükseköğretim Kurulu, yardımcı doçentlerin özlük haklarıyla ilgili bir soru yöneltildi. Özlük haklarına yönelik olarak Maliye Bakanlığımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı bir bütün olarak ele almakta ve bu çerçevede değerlendirmektedir. Dolayısıyla, spesifik olarak şu anda yardımcı doçentlere yönelik herhangi bir çalışmamız söz konusu değil.

Diğer taraftan, bir başka soru, Sayın Tanal'ın sormuş olduğu soru idi. Ekonomi, Ticaret ve Turizm Bakanının karşı taraftan imzaladığını ve Türkiye tarafından ise Millî Savunma Bakanımız tarafından imzalandığını ifade etti. Şu anda bana ulaşmış olan bir bilgi yok. Belki Romanya tarafında yetki bu bakana verilmiş olabilir ama bunu bilahare Sayın Tanal'a gerekçesini de Bakanlığımızdan öğrenip aktarabiliriz diye düşünüyorum.

Sivil personel konusunda da, bu gayet normal. Askerî personelle birlikte sivil personelin de bu amaca yönelik değişik eğitim programlarına katılabilmesi, programlara katılabilmesi mümkün. Dolayısıyla, bu bir çerçeve sözleşme, bu kapsamda sivil personelin de dâhil edilmesi ilk kez uygulanan bir yöntem de değil.

Trafik Kanunu'na yönelik şu anda Hükûmetimizin herhangi bir çalışması yok ama spesifik olarak daha detaylı bilgi alabilirsem ilgili milletvekilimize daha kapsamlı bir bilgi verme imkânına kavuşabiliriz diye düşünüyorum.

Çayyolu metro bağlantısıyla ilgili olarak sorunuzu tam anlayamadım ama araç sıkıntısını mı kastettiniz?