Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Yabancı sermaye yatırımlarına yönelik bir soru yöneltildi. Şunu ifade edeyim: AK PARTİ iktidara gelmeden önce aşağı yukarı yıllık ortalama 1 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi söz konusu iken AK PARTİ hükûmetleri döneminde yıllık ortalama 12 milyar doların üzerinde bir yabancı sermaye yatırım girişi gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise yaklaşık 12,5 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi söz konusudur.

Mersin'e yönelik bazı sorular oldu. Birincisi, Mersin'de şu anda söz vermiş olduğumuz projelerin tamamında -herhangi bir aksaklığa meydan vermeden, devam eden projeler başta olmak üzere- tüm çalışmalar yürüyor, herhangi bir aksaklığımız söz konusu değil, ancak sayın vekilimizin Çukurova Havalimanı'na yönelik spesifik olarak sormuş olduğu bu soruda, tek bir başvuru olması nedeniyle, bunun Ulaştırma Bakanlığımız tarafından tekrar gözden geçirilmesine yönelik bir süreç başlatılmıştır; herhâlde bir hafta, on gün içerisinde bunun net cevabını size vereceğim ama herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak, bunun da sözünü buradan vermek istiyorum.

Diğer taraftan, Adana-Mersin yoluna yönelik soruyu cevaplandırırsam, bildiğiniz gibi, Adana-Mersin hattında Mersin iskele ve Hal Kavşağı'ndan itibaren Kazanlı'ya kadar olan bölümün yol yapım çalışmalarına başlandı; ihalesi yapıldı, ihale işlemleri sonuçlandırıldı, dolayısıyla 8 şerit hâlinde bu yol Adana-Mersin, Mersin-Adana yol yapım çalışmasına başlandı.

Diğer taraftan, Mersin-Antalya yoluna yönelik ise yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şu sezonda bile tünel çalışmalarımız yirmi dört saat bazlı olarak devam ediyor, üç vardiya çalışılıyor, herhangi bir aksama söz konusu değil.

Diğer yatırımlara gelince, elbette muhalefet olarak sizin temel göreviniz bunları sormak, biz de bunları teker teker, neleri gerçekleştirdik, neleri gerçekleştireceğiz, sizlere aktaracağız.

Diğer taraftan, taşeron işçilerimize yönelik bir soru yöneltildi. Bununla ilgili, biliyorsunuz 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmış idi. Asli hizmetler ile yardımcı hizmetler tasnifinin, ayrımının yapılıp, buna göre de asli hizmetlerde çalışacak olanların kadroya alınması söz konusu olacak idi. Bununla ilgili çalışma Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor, çalışma tamamlanır tamamlanmaz da sonucu sizlerle paylaşacağız.

Diğer bir husus, Ankara Seyranbağları'na yönelik bir soru yöneltildi. Seyranbağları hususunda tabii, spesifik bir bilgi sahibi değilim ama gerekli bilgileri Ankara Büyükşehir Belediyesinden de alıp yazılı olarak bunu cevaplandırabileceğimizi ifade etmek istiyorum.

Bir diğer soru, Mersin'e yapılacak yatırımlarla ilgili yine. Mersin'in özellikle yatırım sıralamasında 24'üncü sırada olduğu ifade edildi. Hâlbuki vergi ödemelerinde çok daha ön sıralarda olduğu söylendi. Tabii, bu 24'üncü sıra, tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü bu sıralama yapılırken özellikle birden fazla ili ilgilendiren projeler, "muhtelif projeler" dediğimiz projeleri kapsamıyor ve bu, yıldan yıla da değişebiliyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.

Çok teşekkür ediyorum.