Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Hem Hatay Turizm Master Planı hem de yine Hatay'da bulanan eski turizm tesisleriyle ilgili kapsamlı bir cevabı sayın vekilimize yazılı olarak ileteceğiz.

Sayın Demir'in Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hususları da ilgili bakanlıklara iletip yazılı bir cevap hâlinde iletilmesinin de takipçisi olacağım.

Teşekkür ediyorum.