Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Ayrıca, tebriklerini ileten sayın milletvekillerine de teşekkür ediyorum.

Ben sorularla ilgili, ilgili bakanlıklara iletilmek üzere notlarımı aldım. Dolayısıyla, değerli milletvekillerinin soru olarak ilettikleri hususları ilgili bakanlıklara ileteceğim. Kendi Bakanlığımla ilgili, hem yer isimleriyle ilgili hususu hem de Arslantepe Höyüğü'yle ilgili hususu da ilgili milletvekillerimize yazılı cevapla bildireceğim.

Çok teşekkür ediyorum.