Konu:Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Bakan, öncelikle hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum.

Tabii, siz Maraş milletvekilisiniz, Malatya'yı da yakından biliyorsunuz, sık sık da geliyorsunuz Malatya'ya.

Malatya tabii, kayısısıyla ünlü ama sadece kayısısıyla ünlü değil, hem tıp alanında hem de turizm, kültür anlamında aslında Doğu Anadolu'daki önemli kentlerden birisi.

Bizim Arslantepe Höyüğü'müz var, Türkiye için de önemli bir kazı merkezi. Bu konuda Bakanlığınızın destekleme gibi bir düşüncesi var mı? Özellikle, destekleme dışında da aslında Arslantepe Höyüğü'nün, Arslantepe'nin hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya, dünyaya tanıtılması gerekiyor. Burası turizm açısından Türkiye'ye önemli gelir sağlayacak bir bölge. Bu konuda sizin Bakanlığınızın ilgisini ve desteğini beklediğimizi, bu konuda size inandığımızı belirtmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.