Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Hem Sayın Demir'in üniversite hastanelerinin borçlarına ilişkin soruna dair sorusunu hem de Sayın Adıyaman'ın Iğdır Devlet Hastanesinin bünyesinde kan merkezi ve anjiyo ünitesinin bulunmamasına ilişkin soruyu ilgili bakanlarımıza ileteceğim ve yazılı olarak cevap verilmesinin de takipçisi olacağım.

Teşekkür ediyorum.