Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Barış Karadeniz'in ve diğer vekilimizin sorduğu soruyla ilgili yazılı olarak cevap vereceğiz. Hem Enerji Bakanımıza hem de Ulaştırma Bakanımıza sayın vekillerin sorularını iletip yazılı olarak cevap vermelerini talep edeceğiz.

Sayın Yıldırım'ın sorduğu, özellikle Sayın Başkan sizi de ilgilendiren Adıyaman için turizm alanında önümüzdeki süreçte nasıl bir planlama ve gelişme düşündüğümüze dair sorusuna da aynı şekilde yazılı olarak cevap vereceğim ama şunu bilmenizi isterim: Özellikle sadece Adıyaman'ı değil Adıyaman'ı da içine alan şu anda bir bölge destinasyonu planlaması içerisindeyiz çünkü tek bir il üzerinden değil turist geldiğinde bölge illerinde hem duygu hem heyecan olarak hem de görsel, kültürel anlamda da turistin taleplerini karşılayacak bir destinasyon yönetimi çalışmamız olacak. Bu konuda da ben size etraflıca yazılı olarak bir cevap vereceğim.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.