Konu:Türkiye Cumhuriyeti İle Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BARIŞ KARADENİZ (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sinop, Kastamonu ve Çankırı için 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nın gerçek amacı, sürdürülebilen ve yaşanabilir bir çevre yaratılması, sosyal, kültürel ve mekânsal açıdan sağlıklı gelişme ve büyümesi midir acaba? Yoksa, "enerji üretim alanları" ve "enerji iletim tesisleri" adı altında, başta düşünülen Sinop İnceburun nükleer santrali olmak üzere, Erfelek, Ayancık, Gerze ve Yenikent'e yapılmak istenen termik santrallere çevre düzeni planında değişiklik yapmaya gerek duymadan ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan uygun görüşüyle her türlü enerji üretim santrallerine imkân tanımak ve güzel Sinop'umuzu enerji çöplüğü ve rant kapısı yapmak mıdır? Sinop termik santral de istemiyor, nükleer santral de istemiyor.

Saygılar sunuyorum.