Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) -Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Giresun'la ilgili sayın vekilimizin sorduğu 150 yataklı kadın doğum hastanesi konusu Sayın Sağlık Bakanımızla, Hatay'daki elektrik kesintisiyle ilgili hususu Sayın Enerji Bakanımızla paylaşacağım ve bunlara yazılı olarak cevap vereceğiz. Aynı şekilde, Mersin'le ilgili ve kayak turizmiyle ilgili soru soran sayın vekilimin de sorusunu yazılı olarak cevaplandıracağız.

Sayın Tanal'ın mühürlü olmasıyla ilgili sorduğu soruya ilişkin olarak; uluslararası sözleşmeler Dışişleri Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve Başbakanlığın resmî mührüyle gelmektedir. Basımevi tarafından aslına uygun olarak basıldığı için mühür sıra sayısında yer almaktadır. 24'üncü Yasama Döneminde basılan sıra sayılarında mühür vardır, önceki dönemlerde yoktur.

Yine, Bursa Büyükşehir ve ulaşımla ilgili sayın vekilin sorduğu soruya da yazılı olarak cevap vereceğiz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kamulaştırmayla ilgili Sayın Bakanım... Burada kamulaştırma maddesi...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Kamulaştırma ve tazminat ilgili bölüme de yine... Şimdi, kamulaştırma hükümleri, bugüne kadar, yatırımların karşılıklı teşvik ve korunması anlaşmalarında da bulunan ve Türk yatırımcılarına da karşı ülkede, Kore'de aynı imkânı sunan metinlerdir. Bu, mütekabiliyet ilkesine tabi olduğu için burada yer verilmiştir Sayın Tanal.

Teşekkür ediyorum.