Konu:Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:25
Tarih:07/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, bu Parlamentonun gerçekten bağımsız ve bu Parlamentoda bir Hükûmet olduğunu biliyoruz. Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanına itiraz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yasama ve yargı anlamında yaptığı baskıyı ve yaptığı dayatmayı lütfen bıraksın, kendi görevine dönsün; birincisi budur.

İkincisi de Bursa'da maalesef AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı büyük yanlış yatırımlar sonucu halkı zam zulmüne boğmuştur. Stadyum ve benzeri yapılarla kentteki halkın cebine ortak olmuş, maaşına ortak olmuş durumdadır. Bu yüzden, zamları bir an önce geri alması -ulaşım üzerinden yaptığı zamları hızlıca geri alması- gerekmektedir. Buradan Bursa milletvekillerini ve Büyükşehir Belediyesini göreve çağırıyorum.

Teşekkür ederim.