Konu:Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:24
Tarih:06/01/2016


Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Can Dündar ve Erdem Gül'e özgürlük diyoruz. Basına özgürlük, sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya ve bir ülke istiyoruz. Evet, sıkıyönetimin olmadığı bir ülke istiyoruz. Güneydoğuda hukuksuz yapılan sıkıyönetimin kaldırılmasını istiyoruz.

ERKAN HABERAL (Ankara) - Sıkıyönetim yok güneydoğuda.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Çocukların öldürülmesini istemiyoruz. Annelerin ağlamasını istemiyoruz. Biliniz ki faşizm her zaman kendi kahramanını yaratır, çok büyük yalanlar söyler, önce kendilerine inanırlar, sonra toplumu inandırırlar ama biliniz ki mutlaka ve mutlaka sıra herkese gelecektir.

Değerli milletvekilleri, 1,5 milyon metal işçisinin ne yazık ki 1.500'ü tanesi işsiz kaldı. Ne zaman? 2015 Mayıs-Haziran aylarında gösterdikleri hak arama mücadelesinden sonra, o günün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bugünün Tarım Bakanı telefonlarla, grevin bitmesi, işçilerin işten atılmayacağı sözünü vermiş olmasına rağmen, Bursa Valisi de bunu özellikle belirtmesine rağmen, işverenler de fabrikalarında yazılı evraklarla işten atılmamayı garanti etmesine rağmen, ne yazık ki bugün, bu işçilerin 1.500'ü işten atılmıştır ve bu ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır, başka ülkelerde iş bulma çabasındadırlar.

Değerli milletvekilleri, yine, Gezi Parkı'nda ağaçlar için direnen dostlarımız, can veren dostlarımızın kanları pahasına yeşerttikleri ağaçları bugün, Büyükşehir Belediyesi gövdesinden kesmektedir. Tam da aslında kendine yakışır bir pozisyonla bunu yapmaktadır. Zaten işleri budamak ve kesmek, başka ne yaptıklarını biz de bilmiyoruz.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yalova'da kaç tane ağaç kestiniz?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Evet, değerli dostlarım, biz biliyoruz ki savaş çığırtkanlığı yapmanın aslında altında başkanlık sistemi yatmaktadır, yeni anayasa modeli yatmaktadır. Aslında emperyalizmin, sömürü düzeninin eş başkanlık meselesi üzerinden, Büyük Orta Doğu Projesi üzerinden, Türkiye'yi böl-parçala-yönet meselesi üzerinden getirip dayattığı mesele, mezhepçi ayrışma biçimidir.

Evet, bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Çok şey bildiğinden eminim ama bilmediği şeylerin de var olduğuna inanarak kendisine buradan birkaç şey söylemek isterim:

Bu Diyanet İşleri Başkanı, İŞID terör örgütü inanç adına dünyayı kana bularken kalkıp bir şey söylemedi.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Söyledi.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Yine, bu Diyanet İşleri Başkanı, bürokrat, ne yazık ki hırsızlığa tahammül etmemeli, bir ülkede hırsızlık oluyorsa hiç olmazsa inandığı değerler adına bir şeyler söylemeli.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Söyledi, niye dinlemiyorsun?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Yine, Soma'da, diğer maden ocaklarında, inşaatlarda katledilen, iş cinayetleriyle ölen insanların "Fıtratında var." diyenlere karşı çıkıp, "Olmaz öyle bir şey." yine demedi.

Yine, bu Diyanet İşleri Başkanı, mesele Alevilik olunca kırmızı çizgilerinin olduğunu bir anda ortaya koymaya başladı.

Evet, Aleviler hümanisttir, özgürlükçüdür; evet, itirazcıdır; evet, bu ülkenin varsıllıklarından yararlanmak ister; evet, Aleviler bu ülkenin laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin güvencesidir.

Diyanet İşleri Başkanına buradan söylüyorum, evet, sırat köprüsünden 1 milyarlık Mercedes'le geçemeyeceksiniz. Bu mümkün değil. (CHP sıralarından alkışlar)

O yüzden kendisini vicdanlı olmaya, dürüst olmaya, toplumun değerlerine saygılı olmaya çağırıyorum, bu ifadelerinden dolayı da kendisini kınıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Evet, değerli dostlar, değerli milletvekilleri; yine bir şeyi de hatırlatalım. Tabii, bu savaş ortamı, bu başkanlık sistemi ortamı, yeni anayasa meselesi, ülkenin var olan en büyük sorunlarından biri olan işsizliği unutturdu.

Tabii, sizler genel olarak kendi ilçe teşkilatlarından, kendi partililerinizden ve kendi referanslarınızla iş bulabiliyorsunuz...

BAŞKAN - Sayın Sarıbal, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayın.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...ama biliniz ki er geç yaşanan bu olumsuzluklar sizin de kapınıza kadar gelecek ama yanınızda kimseyi bulamayacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar)