Konu:Romanların Etnik Kökenlerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:24
Tarih:06/01/2016


Romanların etnik kökenlerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sizlere Romanlarla ilgili iki dakika bilgi vereceğim.

Roman kardeşlerimiz kendi dillerini konuşurlar, "Romanist" diye bir dil vardır, bütün Romanlar bütün dünyada tek dil konuşur. Ben Avrupa Konseyinde çalıştım, 46 ülkenin temsilcisiyle toplantılarımız Romanca yapıldı. Avrupa Konseyinde ve Avrupa Parlamentosunda bütün resmî yazışmalar Romanca yapılır ve bizim kendi adımız kendi dilimizde "Rom" ve "Roma"dır. "Rom" tekil, "Roma" çoğuldur. Onun için Romen Romanyalı vatandaşlara denir. "Rom" ve "Roma" kelimeleri "lar" takısı alınca Türkiye'de bizim adımız "Romanlar" olarak geçmektedir. Avrupa Konseyinde de 1971'de yapılan bir konferansla, bütün dünyadaki Roman kardeşlerimize resmî olarak "Rom" ve "Roma" şeklinde bir isim kullanılacağı söylenmiştir ve bu böyle kabul edilmektedir.

Sizden ricam bizim adımız Romen değil, Roman.

Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)