Konu:Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:22
Tarih:30/12/2015


Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Enflasyon ile mücadele ve istikrar konusunda Merkez Bankasının ve Merkez Bankası araç bağımsızlığının önemini biliyoruz. Sayın Bakan, Merkez Bankasının bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii, bu soruya bir iktidar partisi bakanı olarak cevap vermeniz zor olabilir ama Merkez Bankasını eleştiren dünya kuruluşları, G20 gibi kurumların görüşleri acaba neden bu yönde?

Teşekkür ederim.