Konu:Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:21
Tarih:29/12/2015


Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 12 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 79'uncu yıl dönümünde rahmetle, saygıyla andık ve anıyoruz.

Hükûmetimizin politikası "her ilde bir üniversite" anlayışı gereği kurulan üniversitelerimizin tecrübeli akademik kadroya ihtiyaçları vardır. Bugün Türkiye'de 109 devlet üniversitesi, 84 vakıf üniversitesi olmak üzere, toplam 193 üniversite bulunmaktadır. Esasen 67 yaşında üniversite öğretim üyelerinin emekliye ayrılması ülkemizin bilimsel yönden gelişmesinin önünde duran engeller arasındadır. Gelişmiş ülkelerde üniversite emeklilik yaşı ülkemizden yüksektir. Mesela Nobel Kimya Ödülü'nü Profesör Aziz Sancar Hocamız 69 yaşında almıştır. Türki cumhuriyetlerde, Romanya gibi ülkelerde üniversite hocaları için emeklilik yaş sınırlaması da olmadığını hatırlatmak isterim.

Bu geçici maddeyle, yeni kurulan üniversitelerimizin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamada önemli bir pay üstlenilmiştir. Bu madde kapsamında, 15/12/2015 tarihi itibarıyla 133 öğretim üyesi görev yapmaktadır. 72 yaşını dolduracak olan bu öğretim üyelerimiz 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla emekli edilecektir. 2006 yılından sonra kurulan bu durumdaki 41 gelişmekte olan devlet üniversitemizde görev yapmakta olan 133 öğretim üyesi 72 yaş durumundan dolayı emekli edilecektir. Bu duruma mahal vermemek için, bu düzenlemeyle, yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyeleri için altyapı sağlamlaştırılana kadar 72 yaş sınırı uygulamasının bir yıl daha devamının sağlanması uygun olacaktır.

Ayrıca, kanun tasarısıyla er, erbaş ve askerî öğrencilerin harçlıklarını da artırdık. 2003 yılından önce mezun olan astsubayların emeklilik dereceleri 2'nci dereceden 1'inci dereceye yükseltilerek durumları iyileştirilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığınca 12.500 öğretmen kadrosu ihdas edilecektir.

Yine, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla devam eden bağışlar 31/12/2016 sonuna kadar uzatılmıştır.

Bunların hayata geçmesi ve vatandaşlarımızın yeni imkânlardan bir an önce yararlanmasını önemsiyoruz.

Bu görüşülen kanun tasarısının hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)