Konu:Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:21
Tarih:29/12/2015


Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Başkanım.

Denizlerimizin, özellikle Devlet Su İşlerine ve kamuya ait suların kiralanmasıyla ilgili olarak, denizlerimizde yoğun olarak bulunan deniz çayırları ve bunların içinde barınan türler balık çiftliklerinin yarattığı aşırı kirlilik nedeniyle tükenmekte ve buna bağlı olarak da denizlerde yaşamın, kıyı balıkçılığının yok olması sağlanmaktadır. Aynı şekilde, yine balık çiftlikleri nedeniyle antibiyotik, parazit ilaçları, balık dışkıları, yem atıkları, ölü balıklar ve kesilen kısımlar ile mazot, sintine suyu gibi atıklar nedeniyle maalesef, kıyı balıkçılığı yok edilmektedir. Bu yasada da tekrar kiralanmasına dair bir karar alınacaktır. Bakanlığa soruyoruz: Bu konuyla ilgili bir çalışmaları var mıdır? Kıyı balıkçılığını öldürecekler, özellikle de birinci sınıf doğal sit alanları yok olmak üzeredir. Bu kültür balıkçılığına ne zaman "dur" diyecekler, merak ediyorum.