Konu:Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:21
Tarih:29/12/2015


Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle Gezi direnişi nedeniyle haklarında soruşturma açılan Çarşı Grubu bugün beraat etmiştir, onları buradan selamlıyorum. Yine, Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili ve onlarla beraber 30 tane basın emekçisinin tutuklu olmasının onlara özgürlük getirmesi dileğimi tekrar yeniliyorum, "Basın emekçilerine özgürlük." diyorum.

Bunun devamında, evet, maalesef uygulanan ekonomik politikalar şirketleri zengin etmeye dönük. Trafik sigortaları konusunda, araçların trafik sigorta ücretleri 2 kat artarken sigorta poliçelerini kesen küçük acenteler şu anda batmak üzeredir. Yaklaşık 15 bin acente çarpı 4, 60 bin insanın çalıştığı acente yavaş yavaş kapanmak üzeredir, komisyon yüzde 1'e düşmüştür. Büyük şirketlerin çıkarı düşünülürken küçük acentelerin bu sistemden yok edilmesini şiddetle kınıyorum.