Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:20
Tarih:25/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, bu, Gümrük müfettişleri ve Gümrük uzmanlarıyla birlikte Kalkınma Bakanlığı uzmanları, Hazinenin uzmanları, Hazine kontrolörleri yani ekonomi bürokrasisi çalışanlarının durumu her gün kötüye gitmektedir. Birçok meslek grubuna özlük hakkı artışı yapılmışken bunlara yapılmamaktadır. İlgili bakanlarla birlikte ekonomi bürokrasisi için bir önlem düşünüyor musunuz ücretleri ve özlük haklarıyla ilgili?