Konu:Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun 11 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 8'inci Maddesi Üzerinde Şahsı Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:20
Tarih:25/12/2015


Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 8'inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, bugün burada yaptığım konuşmada, özellikle bildiklerimizi paylaşalım, çünkü hepimizin memleketi, bu memleketi yöneten iktidar da memleketi hepimiz adına yönetiyor, daha iyi bir ülkede yaşayalım diye son derece naif bir dille ve sadece kanun maddelerini anlattım. Bugünkü konuşmamda sadece kanun maddelerini anlattım.

Şimdi "yalan yanlış" diyor bir adam, anlattığım kanun maddeleri ve bu tepkiler üzerine bir mahkeme hükmünden bahsettim. İsterseniz kocaman fotoğrafını getiririm, mahkeme iddianamesi ve kararından, kadınların otele girişini ama bu olmasın diye, bunu bu kadar...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Böyle ahlaksızlık olur mu ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ya, olmuş bir şeyi anlatıyorum, bu Parlamento... Ve bu konuştuğum olayı 1 milyar dolara varan bir yolsuzluk üzerine anlattım ben bunu.

Şimdi "yalan yanlış" diyor. 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeleri söylüyorum, hükmü söylüyorum, "Biz yaptık." diyor; hayır, onu Hanefi Avcı soruşturma yaptı, sonra Hanefi Avcı'yı soruşturma yaptı diye Ergenekon'dan içeri koydunuz. Yani bunun daha detayına girmeyeyim, sizinle alakası yok o işlerin.

Şimdi, buradan bize Bankalar Kanunu'nu okuyacak. Ya, orada bir bankanın genel müdür yardımcısı var. Bankalar Kanunu'ndan Halk Bankasının uygulamasını sorun, genel müdürün yetki limiti ne, yönetim kurulunun yetki limiti ne, hiçbir fikriniz yok konuyla alakalı. Dinlememişsiniz. Dinlemediğiniz...

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Sen kim olduğumu biliyor musun? Ben bankanın genel müdür yardımcısıyım. Benim kim olduğumu biliyor musun?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben kim oluyorum biliyor musun? Ben vicdanlı bir adamım ve ben hiçbir zaman bir muhalefet partisini ortak bir duygu üzerinden, Kandil üzerinden suçlamam, bu düzeye düşmem. Bayburt halkına yazıktır, temsil ettiğiniz halka yazıktır. Buraya bir geldiniz, kürsüye, Bayburt'u temsil ediyorsunuz, bütün Türkiye'ye sataştınız. Yazık ya, böyle milletvekilliği olmaz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bir dakika, bir dakika... "Böyle milletvekilliği olmaz." diyorsun, güzel bir cümle değil şimdi, bunu bir düzelt. Bunu düzelt.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İlk kürsü tecrübeniz böyle olmaz.

İşte Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, sorun bütün Meclise, herkesi rahatsız eden, herkesi taciz eden, fikri olmayan ve herkese hakaret eden bir milletvekili hâline geldiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Aa!

Kendini anlatıyor!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Aynen böyle. Ben bu konuda sizi uyardım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendine bak!

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Eleştirdiğin şeyi kendin yapıyorsun kendin! Hem eleştiriyorsun hem kendin aynısını yapıyorsun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletvekiliyle böyle konuşamazsın!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Size bunu yaptığınız için bir kere bile... Dedim ki: Bakın, temsil ettiğiniz...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayınız.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sen de dedin ki bana: "Yüzde 76 aldık biz. Biz size sataştıkça oyumuz artıyor."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Burada konuştum sizinle. Rica ediyorum ya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Cevap vereceğim şimdi, merak etme.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Buyurun, cevap verin, kürsü sizin. (CHP sıralarından alkışlar)