Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:20
Tarih:25/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

1986-2015 tarihleri arasında 59 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Bunun 52 milyar dolarlık kısmı AKP iktidarı sırasında yapıldı. Biliyoruz ki özelleştirme kaynak bulmak için bir amaç değil, etkinliği ve verimliliği artırmak için bir araç olarak kullanılmalıdır. Her özelleştirme kamu yararı ve zararı açısından değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, söz konusu özelleştirme uygulamaları sonrasında başarılı olup olmadığı konusunda gelecekteki kâr projeksiyonları da değerlendirilerek fayda-maliyet analizi yapılmış mıdır? Geçmiş özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelir ve kaybedilen fırsatlar değerlendirilmiş midir? Stratejik önemi olduğu hâlde elden çıkarılmış ve kontrol dışı kalmış bazı özelleştirme uygulamalarına gerçekten değmiş midir yoksa tepside mi sunulmuştur?

Sonuç olarak, elinizi vicdanınıza koyarak iktidarınız döneminde yapılan tüm özelleştirmeler için "Verimlilik getirerek toplumsal fayda sağlıyor." diyebilir misiniz? Vatandaşa daha fazla yük getirmiyor diyebilir misiniz?