Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:20
Tarih:25/12/2015


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bir yanlış anlaşılma oldu herhâlde. Ben, Sayın Gök'ün konuşmamda "Sataşma var." diyerek cevap vermeye çalışmış olduğu kelimeleri dikkatlice dinledim. Dinledim ama benim konuşmamla alakalı pek bir şey söylemediğini de anladım. O esnada bir yerden bir ses geldiğini söylüyor. Ben o sesi hakikaten duymadım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de onu kastediyorum.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Müsaade edin efendim.

Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Sayın Başkanımızın da dediği gibi, ben hiç konuşmadım bile açıkçası.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben sizi kastetmedim Sayın Günnar. Yani kim söylediyse o tashih etsin.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Evet, Sayın Başkanın daveti üzerine ben buraya geldim. Netice itibarıyla konuşmadım.

Ancak, bizim, cumhuriyetin kurucularına da, Mustafa Kemal Atatürk'e de saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Tüm şehitlerimize, tüm vatan evlatlarına, bayrağımızı, milletimizi koruma anlayışında olan herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına da saygıda hiçbir zaman kusur etmedik ve onları minnetle, şükranla her zaman andık ve anmaya devam edeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)