Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Tümer Adana metrosuyla ilgili olarak belediyenin içine düştüğü sıkıntılarla ilgili bir soru sordular. Konuyla ilgili bende bir bilgi yok. Ulaştırma Bakanımıza konuyu aktaracağım. "2016 bütçesiyle ilgili hazırlık çalışmalarında bu konuda bir değerlendirme olacak mı?" dediniz. Bütçe çalışmalarımız devam ediyor, onu da Ulaştırma Bakanımıza ayrıca aktaracağım.

Sayın Parsak, Afyonkarahisar'da yol kenarlarında hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak Bakanlıktan illere gönderilen yazı konusunda bir soru sordular. Ben de kendisinden konuyu öğrendim. Bakanlıktan yarın bu konuyla ilgili çalışmanın kapsamı, sebebi ve Afyonkarahisar özelinde alınan bilgi nedir o konuda bilgi alacağım ama benim genel olarak hatırladığım, biliyorsunuz kara yolunun iki kenarındaki taşınmazlar büyük ölçüde hazineye ait taşınmazlar. Zaman zaman Bakanlık olarak sadece bunlar için değil diğer zamanlarda da taşınmazların ekonomik olarak değerlendirilmesi noktasında defterdarlıklara yazı yazıyoruz ama bu yazı özelindeki konuyu ayrıca araştırıp size bilgi arz edeceğiz.

Sayın Kuşoğlu dün sordukları "Bu alacaklarla ilgili bir çalışmanız var mı?" dedi. Vergi inceleme istatistikleriyle ilgili bir soruları oldu, bir de kamu binalarının kirasıyla ilgili. Arkadaşlarım şu anda bana bu bilgileri getirmedikleri için şu anda cevap veremiyorum. İnşallah yarın arkadaşlar bana bunu getirince size cevap vereceğim.

Sayın Üstündağ, Muğla'daki baca gazı arıtma tesislerine ilişkin olarak yaşanan sağlık sorunları konusunda bir soruları oldu ama bu konuda da elimde hazır bilgi yok, ilgili Bakanlıktan bu konuda bilgi alıp size yazılı olarak arz ederiz.

Sayın Karabıyık emekli aylıklarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Ben de aslında, temelde, emeklilerimizin hayat koşullarının iyileştirilmesi konusunda yaptığınız değerlendirmeleri önemli buluyorum. Mutlaka bizim sadece emeklilerimiz değil tüm çalışanlarımızın sadece enflasyona karşı korunması değil refahının da artırılması çok önemli. Ama bunun nesnel bir ölçütü olması lazım. Yani her dönem kullanılan en nesnel ölçüt enflasyondur, manşet enflasyonudur. Zaman zaman enflasyon sepetine dâhil birtakım ürünlerdeki yaşanan enflasyon manşet enflasyonunun üstünde olsa da TÜİK, biliyorsunuz, hane halkı anketlerine dayalı olarak enflasyon hesaplamasını yapıyor. Dolayısıyla, emeklilerimizin de içinde bulunduğu geniş halk kitlelerinin söylediğiniz ürün grupları içerisindeki kullanımları zaten hesaplamaya dâhil ediliyor. Ama biz emeklilerimizi AK PARTİ hükûmetleri döneminde gerçekten hiçbir zaman için enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışına işaret edecek şekilde de yüksek oranlı artışlar yaptığımızı da ifade etmek isterim. Yani, bugün memur emekli aylığı enflasyonun üzerinde yüzde 40. Yani on üç yıllık periyotta yüzde 40 manşet enflasyonunun üzerinde bir yüzde 40 refah artışı sayılabilecek bir ücret artışı var. Özellikle SSK emekli aylığında bu oran, yani reel artış yüzde 63,8'e varıyor.

Bir de açıklama yapmama müsaade edin. Maliye Bakanlığı olarak ben bu rakamları size izah ederken bizim kullandığımız yöntem şu: Biz bir önceki yıl ile bir sonraki yıl arasında memur aylıklarındaki kümülatif artışı birbirine orantılayarak bunları buluyoruz. Yani yöntemi de ifade edeyim. Öyle bir tartışma da olmuştu. Ama sizin söyledikleriniz bizim söylediklerimizle aynı. Memurumuzu da, işçimizi de, esnafımızı da asla enflasyona ezdirmeyelim, refahlarının daha da artmasına katkı verelim. Bunun için de ekonominin büyümesi lazım. Ekonomiyi büyütecek esas husus da yatırımlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi. İnşallah o konuda da hep birlikte güzel çalışmalar yaparız.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.