Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, emekli ve emekçinin alım gücü sürekli düşüyor, borçları da artıyor. Siz sorulara verdiğiniz yanıtlarda reel verileri dikkate aldığınızı söylediniz. Reeli hesaplarken kullandığınız veri eğer manşet enflasyon TÜFE ise bu veri emekli ve emekçiye gerçek yansıyan enflasyonu yansıtmıyor çünkü emekli ve emekçinin TÜFE'nin hesaplanmasında kullanılan mal ve hizmet gruplarından en fazla ihtiyaç duyduğu grup başta gıdadır, barınmadır ve ulaştırmadır. Oysa sadece gıda enflasyonu bile maaş artışlarının çok üstünde olduğu için emekli ve emekçinin sürekli alım gücü düşmektedir. Tüketicilerin yüzde 70'i gıda yoksulu ve son bir yılda 52 temel gıda maddesinde satın alma gücü düştü. Dünyada gıda fiyatları yüzde 18 oranında gerilerken Türkiye'de tarımsal üretim fiyatları yanlış tarım politikasından, hatta politikasızlığından yüzde 12,5 oranında arttı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Bursa) - Gıda enflasyonu ile ücret artışını kıyaslayan bir çalışmanız var mı? Ayrıca büyüme ve refah payının ücretlere yansıması konusunda bir çalışmanız var mı? Büyüme hane halkı gelirine sizce yansıyabiliyor mu?

Teşekkür ederim.