Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum.

Sayın Aksu memur maaşlarının artışına ilişkin olarak reel artışların önemli olduğunu, enflasyona endeksli, sadece enflasyonu gözeten bir maaş artışının yeterli olmadığını ifade ettiler ve bu konuda bir çalışmamız olup olmadığını söylediler. Eğer yanlışsam beni düzeltsinler.

Dün burada, tüm toplum kesimlerine ilişkin hem emeklilerimiz hem işçilerimiz hem de memurlarımızla ilgili olarak AK PARTİ hükûmetleri döneminde yapılan ücret artışlarını hem nominal olarak vermiştim hem de reel olarak vermiştim. Özellikle memurlarla ilgili olarak bu dönemde yapılan artışları reel olarak bir daha ifade etmemde fayda var. Aile...

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - Sorum bu değil. Sorum, emekli maaşlarındaki, emekli aylıklarındaki artışı ayrı bir endekse göre hesaplamayı düşünüyor musunuz? Emeklilerin hayat standartlarına göre düzenlenen bir geçinme endeksine dayalı olarak yapmayı, artırmayı düşünüyor musunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, normalde ücret artışları yapılırken en çok tabii öne çıkan, kişinin en azından enflasyon karşısında özlük haklarının korunup korunamadığı. Dolayısıyla söylediğiniz türden bir çalışmamız yok ama AK PARTİ hükûmetleri döneminde memurlarımız da diğer çalışanlarımız gibi reel olarak önemli ücret artışları almışlardır. Mesela, en düşük memur maaşı 2002 ila 2015 arasında reel olarak yüzde 94 oranında artmıştır yani hem enflasyon karşısında maaşları erimemiştir hem de son on üç yıldır, AK PARTİ hükûmetlerinin iktidarda olduğu son on üç yıldır Türkiye ekonomisinde oluşan refahtan önemli bir pay almışlardır.

Sayın Depboylu'nun "Memurlar da zenginler kadar vergi ödüyor. Vergi tarifelerine ilişkin bir çalışmanız var mı?" şeklinde bir soruları oldu.

Değerli arkadaşlar, vergi uygulamalarında artan oranlı tarife neredeyse evrenseldir. Aslında, artan oranlı tarife kişinin ödeme gücüne bağlı olarak daha fazla vergi ödemesini içerir. Söylediğiniz husus mevzuatımızda sadece memurların aldıkları ücret üzerine uygulanan bir yöntem değil, hem bütün çalışanlara hem de bütün ticaret erbabına, çiftçilerimize aynı tarife yapısı uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada yapılan uygulama "ödeme gücü" ilkesinin hayata geçirilmesidir. Bu sebeple, memurlara ilişkin olarak özel bir farklı uygulamanın yapılmadığını ifade etmek isterim.

Sayın Budak "Asgari ücret 1.300 lira olacak. Bununla ilgili olarak vergi yükünü kaldıracak mısınız?" şeklinde bir soru sordular. Bu konuyla ilgili olarak da biliyorsunuz, hem seçim beyannamemizde hem de Hükûmet programımızda 1 Ocak itibarıyla asgari ücretin net 1.300 lira olduğunu ifade ettik. Şu anda da Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ediyor, inşallah yılbaşından önce Komisyon asgari ücreti belirleyecek. Sayın Başbakanımız da ifade ettiler farklı şekillerde, bundan dolayı ortaya çıkacak yüke ilişkin özel sektörün talepleri çerçevesinde ve bütçe imkânları çerçevesinde bir çalışma yapılacağını ifade etmişlerdi; biz de şu anda o çalışmaları yürütüyoruz.

Sayın Öz, muhtarların ÇKS sistemine ilişkin olarak imzaladıkları evraklardan dolayı sorumlu tutulmaları hususunu söyledi. Konuyla ilgili doğrudan bilgim yok, Tarım Bakanlığının yaptığı bir uygulama. Muhtemelen çiftçilerimizin tarımsal desteklerden yararlanması noktasında muhtarların araziye ilişkin tespit tutanaklarında belki imzaları vardır ama uygun görürseniz konuyu araştırayım, Tarım Bakanlığından bilgi alıp size arz ederiz.

Sayın Usta Samsun ilimizle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu "Daha fazla yatırım, daha fazla gelir artırıcı projeleriniz var mı?" diye.

Değerli arkadaşlar, bütün illerimizin hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem de gelir düzeyi olarak daha iyi duruma gelmesi noktasında hükûmetlerimiz döneminde önemli çalışmalar yapılmıştır...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, tamamlayınız, süre veriyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...Samsun ilimiz de bunlardan bir tanesidir, inşallah Samsun iline yapılan yatırımlar önümüzdeki dönemde daha da artacak.

Sayın Parsak, Afyonkarahisar'la ilgili bir değerlendirmede bulundu. Afyonkarahisar'da özellikle termal turizm ve spor turizmi üzerinden son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirildi. Hakikaten Afyonkarahisar ekonomik olarak çok ciddi ilerlemeler kaydetti. İnşallah önümüzdeki dönemde de Hükûmetimiz tarafından Afyon'da yapılan yatırımlar ve ortaya konulan olumlu yatırım iklimi sayesinde yatırımlar daha da artacaktır.

"Yüksek hızlı tren konusunda birinci kaynaktan bilgi alabilir miyim?" dedi. Ben Maliye Bakanı olduğum için bu konuda birinci kaynak Sayın Ulaştırma Bakanımız.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Sayın eski Müsteşar size bir bilgi getirdi efendim, oradan alabiliriz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, Sayın Bakanımıza ben sorarım, Sayın Bakanımızdan bilgi alırım ve size sonra arz ederim.

Çok teşekkür ediyorum.