Konu:İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce kürsüdeki konuşmacı, son derece önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları var. Bunu başından söyledik. "Şişli" diyor, "rezidanslar" diyor, bilmem neler diyor. Öncelikle şunu söylüyorum: Bütün belediyeleri denetlemekle görevli olan bir İçişleri Bakanlığı var. Eğer CHP belediyelerinde bir ahlaksızlık varsa onu denetlemeyen ve cezasını vermeyen İçişleri Bakanı namussuzdur; bir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Hodri meydan!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İkinci meseleye geliyorum, biz size çok açık bir teklif getiriyoruz: Eğer CHP içerisinde belediyelerde en küçük bir ahlaksızlık, yolsuzluk varsa...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Yok mu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Buradan sataşıyorum söz alınız diye, siz hırsızlığa ortaksınız diyorum.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Yok mu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Gelin bir Meclis araştırması komisyonu kuralım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, hodri meydan!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bütün belediyeleri -ister İstanbul ister Türkiye genelindeki bütün belediyeleri- aynı standartlarla, bütün belgelere ulaşma hakkı olmak kaydıyla komisyon üyelerinin, gelin, bütün belediyelerdeki bütün yolsuzluk iddialarını inceleyelim. Eğer bizim belediyelerimizde bir ahlaksızlık, bir yolsuzluk varsa emin olun hiç çekinmeden ortaya koyabileceğiz. Peki, siz bunu yapabilecek misiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Haydi bakalım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz kendi belediyelerinize güvenebiliyor musunuz?

HAMZA DAĞ (İzmir) - Bizde problem yok.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz kendi belediyelerinize güveniyorsanız sayın grup başkan vekili bu konuda cevap bekliyorum, sessizlik suikastına uğratmayacaksınız. Biz bu araştırma önergesini bu kürsüye getireceğiz.

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - Millet cevap verdi size 1 Kasımda.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Türkiye içerisinde CHP'li, AKP'li ne belediye varsa, buradan diğer partilere de sesleniyorum; MHP'li, HDP'li... Bir yolsuzluk araştırma komisyonu kuracağız.

OKTAY VURAL (İzmir) - Kabul ediyoruz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Biz parti olarak bu yolsuzluk araştırma komisyonuna "Evet." diyeceğiz; AKP ne diyecek, MHP ne diyecek, HDP ne diyecek?

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Zehir zıkkım olsun!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hemen şimdi kurabiliriz, hemen, hemen. Hadi bakalım, hemen şimdi kurabiliriz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu kürsüde cevap bekliyoruz.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)