Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Usta... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelerinizi lütfen kuliste yapınız.

ERKAN HABERAL (Ankara) - Sayın Bakanım, partilileriniz sizi dinlemiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Usta, öncelikle, vergi, resim istisna ve muafiyetlerine ilişkin zaman zaman olumsuz değerlendirmeler olabileceğini ifade ettiler. Hakikaten, vergi sisteminde vergi, resim istisna ve muafiyeti konulurken mutlaka bir sosyal veya ekonomik amaç güdülerek konulması lazım. Beklenen, hedeflenen amaç ve hedefe varılıp varılmayacağı konusunda titiz çalışmalar yapılması gerekir. Ben de Sayın Usta'ya bu anlamda katılıyorum çünkü her vazgeçilen verginin mutlaka bir fırsat maliyeti var. Özellikle son yıllarda vergi harcamaları dediğimiz, yani vergi, resim, harç istisna ve muafiyetlerinin takibine imkân veren vergi harcamaları raporunun hazırlanması konusu, daha önceki dönemlerde de orta vadeli programlarda ve diğer yıllık programlarda yer aldı. Bu konuda Bakanlık olarak Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da daha önce ifade ettim, arkadaşlarımızın bana verdiği teknik bilgilere göre çalışmalar devam ediyor. İnşallah, gelecek sene eylül ayında ilk vergi harcaması raporunu yayımlayacağız, ondan sonra da her yıl bu vergi harcaması raporu yayımlanacak.

Vergi harcaması raporu bize ne söyleyecek? Tüm mevzuatta sayılı olan her vergi, resim, harç istisnasının kapsamını, sosyal ve ekonomik amacını ve bu kapsamda vazgeçilen vergi miktarını ilgili kurumlardan da bilgi alarak raporlamış olacak. Ben, kamu maliyesinin şeffaflığı açısından son derece yararlı bir rapor olacağını düşünüyorum. İnşallah, çalışmalar tamamlanır. Kamu maliyesinde özellikle vergi mükelleflerinin hakları bakımından son derece önemli bir belge olarak gördüğümü de ifade etmek isterim.

Sayın Parsak, madencilik sektöründe ilave maliyet oluşturan ruhsat bedelleri ve orman izin bedelleriyle ilgili bazı endişelerini ifade ettiler. Bu konularla ilgili olarak Enerji Bakanlığımız ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalara binaen geçen dönem düzenlemeler yapıldı. Bir taraftan bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler bakımından birtakım düzenlemeler yapılırken diğer taraftan, özellikle madencilik sektörünün vergilendirilmesi konusunda da yeni düzenlemeler yapıldı. Söylediğiniz hususlarla ilgili olarak Enerji Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşüp söylediğiniz hususlarda ilave bir çalışma yapıyorlar mı, onu da kendilerinden alır, size bildiririm.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Sayın Bakan, dün de birinci soru olarak Başbakanlık genelgesini sormuştum, hem Başbakanlık hem de Enerji Bakanlığı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Doğru, kusura bakmayın. Evet, hatırladım, dün sormuştunuz.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Onların devamı olarak sordum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şöyle: Başbakanlık genelgesi, sadece o madenlere ilişkin izinleri kapsamıyor, daha geniş bir...

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - İzinleri Başbakanlığa bağlıyor ve burada öngörülmezlik var, bu, çeşitli sıkıntılara yol açar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, Başbakanlık da bu konularla ilgili olarak müracaatların daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. İnşallah, bu konuda gelen taleplere binaen Başbakanlıktaki bu konuyla ilgili birim, inşallah önümüzdeki dönemde bu taleplerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çaba sarf edecek.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Toplu hâlde cevap alabilirsem sevinirim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Kayışoğlu, Gemlik Belediye Başkanının görevden alınması konusuyla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz. Ancak bu konudan ben de şimdi haberdar oldum, bilgim olan bir konu değil, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli araştırmayı yapar, size o konuda ayrıca açıklama yaparız.

Sayın Okutan, Isparta ilimizin teşvik sistemi kapsamında "2'nci bölge" olarak sınıflandırılmasına bağlı olarak birtakım imkânlardan yararlanamadıklarını ifade ettiler. Biliyorsunuz, yatırım teşvik sisteminde hem bölgesel hem de genel teşvik unsurları var. Her bölgenin Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen endekslere göre ekonomik gelişmişlik seviyesine bağlı olarak bölgeleri belirleniyordu ama Isparta ile ilgili olarak söylediğiniz hususta Kalkınma Bakanlığındaki arkadaşlarımızla görüşür, Isparta'nın 2'nci bölge olarak belirlenmesini gerekli kılan makroekonomik, sosyoekonomik koşullarla ilgili olarak kendilerinden bilgi alırım.

Sayın Tarhan Kocaeli ilimizde vergi tahsilat oranının yüzde 85 olduğunu ifade ettiler. Öncelikle bütün Kocaelili vatandaşlarımıza, vergi mükelleflerimize, vergi ödeme noktasında gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bütün illerimizde vergiye gönüllü uyumun daha fazla olması bizim temel arzumuzdur. Onun için Sayın Tarhan'ın Kocaeli iline ilişkin olarak vergi ödeme noktasında yaptığı açıklamalar için teşekkür ediyorum ama yatırımlar konusunda şu anda elimde Kocaeli ilinde yapılmakta olan yatırımlarla ilgili bilgi yok.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - 79'uncu Bakanım, 79'uncu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama inanıyorum ki hükûmetlerimiz döneminde bütün illerimizde, 81 ilimizde altyapı yatırımları, ulaştırma yatırımları, her alanda yapıldı. Kocaeli ilimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak da mutlaka Hükûmet programımız içerisinde yer alan yatırımlar gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Sayın Tor, Anayasa Mahkemesi kararına bağlı olarak, memur emeklilerinin otuz yıldan fazla çalışmalarına bağlı emekli ikramiyesiyle ilgili birinci derece mahkemelerde elde edilen sonuçlar konusunda bir çalışmamız olup olmadığını sordular. Konu, yeni bir konu. Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiyesinin ödenmesine ilişkin düzenlemeyi genel olarak iptal ettiği için, geçmişte emekli olan memurlarımız bu maddeden, maddenin iptalinden istifade ederek yerel mahkemelerde davalar açtılar. Konuyu inceleteceğim. İnceleme sonucuna göre de yargılama giderinin yapılmasını, idare ile vatandaş arasında uyuşmazlık olmasını biz de istemeyiz. Bu konuda da en uygun yöntem neyse onu da inşallah gerçekleştiririz.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.