Konu:Her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkı arkasına alarak hakikatleri gizlemenin sağlıklı olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:19
Tarih:24/12/2015


Her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkı arkasına alarak hakikatleri gizlemenin sağlıklı olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin misyonuna ve ruhuna uygun tutum ve davranış geliştirmeye davet ediyoruz. Çoğunluğun değil, çoğulculuğun, haklının, hukukun galip geldiği bir Türkiye özlemindeyiz. Parlamenter sistemden rahatsızlık duyup neden Başkanlık sistemini istediklerinin âdeta bir örneğini görüyoruz. Bu tutum ve davranışların büyük Türk milleti tarafından da yakından takip edildiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkı önüne alarak, halkın arkasına geçerek hakikatleri gizlemek -mesele sadece 17-25 meselesi değil- hak ve hakikatleri gizlemek noktasında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - ...bu tutumun sağlıklı olmadığını ifade ediyoruz.

Teşekkür ederim.