Konu:İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, sadece kayıtlara geçmesi açısından sayın vekilimizi ve Genel Kurulumuzu bilgilendireyim.

Sayıştay raporları kamu idaresi bazında düzenlenir. Gelir İdaresi Başkanlığı Müsteşar olduğum dönemde bana bağlı bir birim değildir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Hah, onu söyleyin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir dakika, bir devam edeceğim.

Bir zanda bulunarak benim bu konuda bir tasarrufta bulunduğum iddiasında bulundunuz, bir kere hukuki olarak bunun bir geçerliliği yok.

İkinci olarak; Gelir İdaresi Başkanlığının denetimi sırasında Sayıştay yetkililerinin oradaki idare yetkilileriyle bilgi ve belge paylaşımı konusunda yaptıkları çalışmalarda Sayıştay raporlarına yansıtıldığı dışında hiçbir başka husus yoktur.

Üç; o söylediğiniz olaylarla ilgili olarak siz sadece bir çıkarımda bulunuyorsunuz, varsayımda bulunuyorsunuz. Bu da sadece ve sadece bir çıkarım ve varsayımdadır. Bunun hukukta bir karşılığı varsa bunun hukuk yolları da bellidir diyorum ve teşekkür ediyorum.