Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 11 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 3'üncü Maddesi Üzerindeki Soru-cevap İşleminde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorduğum konu yaklaşık 3 milyar liralık bir konu ve bu sorduğum konuyu da mesnetsiz sormuyorum, nezaketimden öyle söylüyorum. Bu, Meclise gelmeyen, gelince duman olunacak Sayıştay raporu geldi, hatta onun özetinde de konu vardı. Sayıştay şunu söylüyor, diyor ki: "Biz bunları incelemek istedik -Sayın Maliye Bakanı o zaman bildiğim kadarıyla Maliye Müsteşarı, Maliye bürokratı- onlar bize inceletmediler, bizim de bu hakkımız var, bu yüzden görüş bildiremiyoruz." "Görüş bildiremiyoruz." denetim dilinde "Ya, o kadar berbat bir durum var ki görüş bile vermiyoruz." demektir, diplomatik bir lisandır. Bunu çok nazik sordum, üstelik o rapor şunu söylüyor... Ve o raporda ismi geçen firmalar o dediğim firmalar. Şimdi tek tek firmaların ismini anmak istemiyorum ve orada...

Bu vergi uzlaşması şöyle bir şey: Vergi inceleme elemanı gidiyor, inceliyor, bir vergi borcu çıkarıyor, bir de kaçakçılıktan, şundan bundan ceza ve faiz çıkarıyor. Küçük esnafın asli borcunun yüzde 65'ini almışlar, bunların yüzde 10'unu almışlar. Küçük esnafın vergi cezasının yüzde 10'una kadar almışlar, bunlardan hiç almamışlar. Ya, yazıktır, 3 milyar liradan -yani elbette ki böyle gülümseyerek konuşuyoruz ama- 3 katrilyon paradan konuşuyoruz, 3 milyar lira paradan konuşuyoruz. Şimdi soruyorum, diyorum ki: Bak, kaç zamandır? Bana verdi, Mehmet Şimşek daha önce verdi; 1 milyon liranın üzerindeki kamu ihaleleri... Ya, niye saklıyorsunuz? Bir CD'ye çekeceksiniz, bunu bana vereceksiniz, biz de göreceğiz. Bakın, bunu vermediğiniz için sonra bir sürü alengirli, yolsuzluklu, bilmem ne iş oluyor, siz sıkışıyorsunuz. Eğer Bakanınız şimdi vermiş olsa ben bu kürsüden eleştirmiş olacağım ve bir kontrol mekanizması kuracağız. Yolsuzluk düşünenler biraz daha çekinerek yapacak ve Türkiye'nin kaynakları heba olmayacak.

Sayın Bakan, meslektaşız, kişiliğinizle alakalı hiçbir problemim yok ama böyle yapa yapa birbirimizi geliştireceğimize inanıyorum. Sakın şahsınızla ilgili kabul etmeyin ama ben bir milletvekili olarak bu halkın ödediği vergilerden sorumluyum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)