Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Topal'ın sorusuna ilişkin olarak bir önceki soruda da benzeri bir konu gündeme gelmişti. Biliyorsunuz, 2002 yılında 510.469 olan öğretmen sayısı şu an itibarıyla 892.314'e çıkmıştır. Yani AK PARTİ hükûmetleri döneminde öğretmen sayısı 381 bin 845 artmıştır yani öğretmen sayısında yüzde 74,5'lik bir artış meydana gelmiştir. İnşallah şubat ayında da 30 bin öğretmen artırarak öğretmen sayımızı daha da artıracağız. Eğitimin kalitesi konusunda da, eğitimin yaygınlaştırılması konusunda da Hükûmetimiz döneminde çok önemli çalışmalar olmuştur. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz.

Sayın Kerestecioğlu'nun toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusu hakikaten önemli bir konu. Özellikle Birleşmiş Milletler bağlamında yapılan çalışmalarda gündeme gelen bir konu. Biz de Bakanlık olarak program bütçeleme sistemine geçmek için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalar kapsamında -söylediğiniz konuya biz de duyarlıyız- ileriki dönemlerde bu konularda bütçe gösterimi olarak, kaynakların bu alanlara ne kadar tahsil edildiğini gösteren bir bütçe sistematiği de oluşturacağız.

Sayın Erdoğdu'nun sorduğu soruya gelince... Değerli arkadaşlar, vergi uzlaşması Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiş bir konudur. Vergi uzlaşmasıyla ilgili olarak zaman zaman asılsız, yanlış, mesneti olmayan birtakım iddialarla gerek burada gerekse dışarıda birtakım açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalar bağlamında siz özellikle...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sataşıyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bunun sataşma olmadığını söyleyeyim. Çünkü neden?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sataşıyor. Daha nasıl sataşmıyor ya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Benim müsteşarlık dönemimden de bahsederek, benim müsteşar olduğum döneme ilişkin olarak bir ima yoluyla Sayıştay denetimi konusunda bir değerlendirmede bulundunuz. Bu değerlendirmenizi tamamıyla reddediyorum; hiçbir şekilde böyle bir şey olmamıştır. Sayıştay denetiminin daha yaygın, daha kaliteli bir şekilde yapılması, hesap verebilirliğin artırılması, şeffaflığın artırılması benim bürokratken de siyasetçiyken de en fazla önem verdiğim konu olmuştur. Bundan yana kendim geriye dönüp baktığım zaman her zaman için bu tür düzenlemelerin öncüsü oldum ve bundan sonra da olmaya devam edeceğim.

Uzlaşma konusunda gündeme getirdiğiniz konular konusunda hukuk yolları bellidir fakat Mecliste, Genel Kurulda bunları söyleyip söyleyip o hukuk yolları konusunda hiçbir şey yapmamış olmanız bu meseleyi sadece bir siyasi perspektifte değerlendirdiğinizi gösteriyor, buradan endişeniz olmasın. Benim Bakanlığımdaki bütün bürokrat arkadaşlarım bütün işlerinde doğrudan, adaletten, haktan, hukuktan asla ayrılmazlar, bütün arkadaşlarımın yaptığı işlemlere de ben güvenirim. Onlar bir şey yapıyorlarsa bu dünyada da öbür dünyada da hesabını veremeyecekleri hiçbir işin altına da girmezler ama insanlarla ilgili olarak da bu şekilde bir değerlendirmeyi yani subjektif bir değerlendirmeyi de kabul etmediğimi özellikle ifade edeyim.

Kamu ihaleleriyle ilgili şeffaflık konusunu Komisyonda da gündeme getirmiştiniz, ben de size demiştim ki: Normalde kamu ihaleleriyle ilgili Kamu İhale Kurumu İnternet sayfasında bütün verileri yayınlıyor, hatta bir gün geleyim, odanızda bir çay içelim ve orada da beraber İnternet'e girelim. O sözüm hâlâ baki, size bir çay içmeye geleceğim. Kamu İhale Kurulu Başkanımıza da söyledim, kendisini de alacağım. Yani sizin istediğiniz formatta bir bilgiyi nasıl üretebiliriz, ona da bakalım ama kamu ihaleleri dâhil, bu Hükûmet döneminde şeffaflıkta, hesap verebilirlikte de her zaman için daha ileri noktalara gitme noktasında çabamız olmuştur, olmaya devam edecektir. Özellikle şahsımla ilgili ima yoluyla yaptığınız değerlendirmeleri haksız değerlendirmeler olarak gördüğümü de ifade edeyim. O konularda çok hassasım Sayın Erdoğdu, çok hassas olduğum konulardır, merak etmeyin, inşallah siz de aynı hassasiyetlere sahipsinizdir.

Sayın Tor termik santralle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Şu anda bir bilgim yok, bu konuda müsaade ederseniz gerekli araştırmayı yapıp yazılı olarak bilgi verelim.

Sayın Aksu "AK PARTİ hükûmetleri döneminde yatırım ortamı, yatırım iklimi oluşturulamadı." şeklinde bir değerlendirmede bulundunuz ama benim elimdeki resmî istatistiklerdeki rakamlar AK PARTİ hükûmetleri döneminde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki, teşekkür ediyorum.