Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, müsteşarlığınız döneminde Maliye Bakanlığında Sayıştay denetçilerinin vergi uzlaşma işlemlerini incelemek istediği ve bu vergi uzlaşma işlemlerinin Sayıştay denetçilerine incelettirilmediği ve bu vergi uzlaşmalarında özellikle Hükûmete yakın ve kamu ihalelerinden aşırı yararlanmış ve bir kısmı da havuz çetesi olarak bilinen firmalara ait vergi tutarları silinmiş midir? Eminim, verginin gizliliği ilkesi diyeceksiniz ama bunlar bütün medeni ülkelerde verginin aleniyeti ilkesine dâhildir. Duyduğumuz kadarıyla bu tutar 2,5 milyar lira, eski parayla 2,5 katrilyon olmuştur. Böyle bir gelişme yaşanmış mıdır?

Bir de kamu ihalelerinin şeffaf olması gerekirken üç senedir talep etmeme rağmen -ve vergi ödeyen seçmenleri temsil eden bir milletvekili olarak- 1 milyon liranın üzerindeki kamu ihaleleri neden tarafınızdan saklanmaktadır?

Teşekkür ederim.