Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, Sayın Akın'ın sorusuyla ilgili olarak, hem seçim beyannamemizde hem de Hükûmet programımızda 2016 Ocak ayından itibaren bin lira olan asgari ücretin 1.300 liraya artırılacağı hususunda Hükûmet olarak bir taahhüdümüz var. Şu anda Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Umarım, en yakın zamanda çalışmalar tamamlanır.

Asgari ücret düzeyine ilişkin olarak şu hususu da bilmekte fayda var: 2002 yılında net asgari ücret 184 TL idi. Şu anda, ocak ayında bu rakam 1.300 liraya çıkacak. Bu dönemde asgari ücret... Demin ifade edilmişti ki "Reel artış oranları ifade edilsin." O zaman da söyledim ama asgari ücret son on üç yılda reel olarak yüzde 130 düzeyinde artmıştır, bunu da ifade etmemde fayda var. SSK, BAĞ-KUR emeklilerine ilişkin olarak da konuşmamda ifade etmiştim, bu dönemde yine reel olarak SSK emekli aylıkları yüzde 64; esnaf BAĞ-KUR emekli aylıkları da reel olarak yüzde 154 artış göstermiştir.

Sayın Depboylu'nun öğretmen sayılarına ilişkin olarak bir sorusu oldu. Öncelikle kusura bakmayın, geçen defa cevaplayamadım, belki dikkatimden kaçtı veya süre olarak yetiştiremedim. Norm kadro çalışması Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalara göre öğretmen ihtiyacı belirlenmekte, diğer taraftan bütçe imkânları çerçevesinde de yıldan yıla norm kadro açığını azaltma noktasında da Millî Eğitim Bakanlığımızın, Hükûmetimizin çalışmaları vardır. Bakın, 2003 ila 2015 arasında 510 bin... Şöyle ifade edeyim: Şu anda öğretmen sayımız 892.314, 2002 Aralıkta bu sayı 510.496'ydı. AK PARTİ hükûmetleri döneminde mevcut 510.496 öğretmen sayısına ilaveten 381.845 öğretmen alınmıştır yani öğretmen sayısı bu dönemde yüzde 74,8 oranında artmıştır. İnşallah şubat ayında da 30 bin öğretmen ataması yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde de inşallah ilave öğretmen ihtiyacı da karşılanmaya devam edilecektir.

Sayın Ahrazoğlu'nun "Hatay'daki hak sahiplerine ne zaman tapu verilecektir?" şeklinde bir sorusu oldu. Biraz önce de yine bir milletvekilimiz de... Tarım arazileri bağlamında anladığım kadarıyla bir talep var, onunla ilgili olarak Bakanlıkta arkadaşlarla görüşeceğim. Tarım arazilerinin çiftçilere doğrudan satışına ilişkin 2/B kanununda bir düzenleme yapmıştık. Hatay ilinde müracaat eden vatandaşlarımızla ilgili idari uygulama boyutunda durum nedir, o konuda bilgi alıp bu konuyla ilgili, vatandaşlarımızın bir mağduriyete uğramaması noktasında gereken de yapılacaktır. Onu da ifade etmek isterim.

Teşekkür ediyorum.