Konu:İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Karşılıklı atışmaya mahal vermemek bakımından...

Konuşmamda emekli aylıklarında hem nominal artış oranlarını ifade ettim hem de reel artış oranlarını ifade ettim. Benim kendi açıklamam, kendi içindeki kendi dayandığı varsayımlara göre hazırlanmıştır. Biz, Maliye Bakanlığı olarak her sene hem bütçe dokümanlarında hem de açıklamalarımızda, nominal olarak, 2002 yılı başlangıcına göre, her yıl ne kadar artış olmuşsa onu açıklarız, o dönemde gerçekleşen enflasyonu açıklarız. Buradaki bizim yaptığımız açıklama kişi bazında açıklamadır.

Ha, şunu söylüyorsanız haklısınız: Ya sizin aldığınız yerde, AK PARTİ olarak sizin aldığınız yerde emekli aylıkları bırakın sürünmeyi çok daha düşüktü diyorsanız gayet doğru söylüyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, sizin zamanınızda da düşük. Rica ediyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz onu demiyoruz efendim. Sayın Cevdet Yılmaz bir şey söylemeyecek mi, onu merak ediyoruz biz. Yani kim doğruyu söylüyor, onu merak ediyoruz biz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İki tane farklı metodoloji var.