Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 11 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 1'inci Maddesi Üzerindeki Soru-cevap İşleminde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 1'inci maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet ben de bürokrat kökenli bir milletvekiliyim ve maliye bakanlarımızla genelde ilişkilerimiz hep siyasi nezaket içerisinde geçmiştir.

Değerli arkadaşlar, ben de bürokrat kökenli bir milletvekiliyim ve teknik konularda genelde ilişkilerimiz şimdiye kadar -daha önceki Mehmet Şimşek zamanında da- içerik olarak sert olsa da söylem olarak hep nezaketli gitmiştir ama Sayın Bakanın gereksiz bir alınganlığı var. Mesela Komisyonda "Espri yapıyorsunuz." dedim, "Sen nasıl bir Maliye Bakanına 'Espri yapıyorsun.' dersin?" gibi böyle anlamadığım bir tepkisi oldu.

Şimdi, bakın, şunu anlatmak istiyorum: Sayın Bakan geldi, emekli maaşlarıyla ilgili bilgi verdi. Şu gördüğünüz dokümanı ben Kalkınma Bakanlığının İnternet sitesinden indirdim. 2015 Temmuz ayı itibarıyla reel oranları veriyorum. En düşük memur maaşı reel olarak yüzde 68 artmış. Reel olarak artmış ve içinde büyüme yok. Bunu tartışmak isterdim ama bu seviyeye gelmedi tartışma. En yüksek memur maaşı yüzde 9 düşmüş, ortalama memur maaşı yüzde 33 yükselmiş, ortalama kamu işçisi ücreti yüzde 7,3 artmış. Şimdi, burada yüzde 1.500, yüzde 1.600, yüzde 1.000'li rakamlar nominal olarak olabilir. Ben şunu anlatmak istiyorum: Şimdi, bir sürü milletvekilimiz reel, nominal, kendini yormak istemeyebilir. Burada Maliye Bakanı reeli söylerse daha doğru bir yaklaşım olur. Üstelik söylerken de mesela en düşük tarım ücreti yüzde 1.034 artmış görünüyor. 65 liradan 740 liraya çıkmış. O yüzde 1.000 artış dediğimiz BAĞ-KUR ücreti sadece 716 lira. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Emeklilerimizin durumu hakkında doğru bilgi sahibi olmazsak buradaki bir sürü insan emeklilerin süper para kazandığını düşünecek. Bunun için söylüyorum. Ne olur reelleri anlatalım ki emeklinin durumunu bilelim. Emeklinin durumu kötü, siz de bu anlamda bizce yeterli olmayan bir zam yapıyorsunuz. Bunu anlatmak istiyorum.

Kalkınma Bakanı çıksın desin ki: "Evet, bu rakamlar gerçek değildir." Sizin anlattığınız rakamlarla bu rakamlar...

Bakın, onu anlatmaya çalıştım, nominal ve reel rakamları anlatmaya. Ve siz bunları söylemediniz.

Teşekkür ediyorum.