Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum.

Sayın Üstündağ Bodrum'da eylül ayında meydana gelen sel sonucu esnafımızın ve vatandaşlarımızın gördüğü zararlara ilişkin olarak bunların hasarlarının karşılanmasıyla ilgili bir soru sordular. Ben önce Bodrum'da yaşayan tüm esnafımıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum ve yaralarının bir an önce sarılmasını diliyorum. Bu hasarlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında şu anda bilgim yok ama hem Maliye Bakanlığı olarak hem de Hükûmetimiz olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alır size yazılı olarak arz ederim, ayrıca özel olarak da bilgi vermek isterim.

Sayın Erdoğdu emekli aylıklarına ilişkin olarak AK PARTİ hükûmetleri döneminde yapılan zam oranlarına ilişkin olarak verdiğim oranlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bir defa daha hem vatandaşlarımızın hem de yüce Meclisimizin doğru bilgilenmesi ve tam bilgilenmesi anlamında bu miktarları ve oranları tekrarlıyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Reel oranlar Sayın Bakan. Reel artış oranı, nominal değil.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Reel oranları da verdim ama bir daha vatandaşlarımız duysun. Her reel oranın bir de nominal oranı vardır. Arkadaşlarımdan da rica edeyim, bana reel oranları da versinler. SSK işçi emekli aylığı 2002 Aralık dönemi ile 2015 Aralık dönemi arasında nominal olarak yüzde 345 arttı. Aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 205. BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı on üç yıllık dönemde nominal olarak yüzde 581 oranında arttı, aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 205. BAĞ-KUR emekli aylığı on üç yıllık dönemde yüzde 1.000,91 arttı, aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 205. Emekli Sandığı memur emekli aylığı on üç yıllık dönemde nominal olarak yüzde 302 arttı, aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 205. Reel olarak söylemem gerekirse de SSK emekli aylığı AK PARTİ hükûmetleri döneminde reel olarak yüzde 64,1 arttı. Tarım BAĞ-KUR emekli aylığı reel olarak yüzde 355,7 arttı. Esnaf BAĞ-KUR emekli aylığı reel olarak yüzde 54,1 arttı. Memur emekli aylığı yüzde 40,1 arttı.

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bu rakamları Maliye Bakanlığı olarak devletin tüm kayıtlarından çıkararak hesapladım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Kalkınma Bakanlığının şeyi, yüzde 35 artmış.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tamam.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Açın Kalkınma Bakanlığının İnternet sitesini.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Erdoğdu, tahammülsüzlük göstermeyin, bir dinleyin bakalım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya, rica ediyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani, emekliye biz bu kadar zam yapmışız da biz bunları söylüyoruz da bundan niye gocunuyorsunuz!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Kalkınma Bakanı orada.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani bir rakamın...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Efendim, Kalkınma Bakanı orada, kendi İnternet sitelerinde yazanı söylüyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tamam, Maliye Bakanı da burada, Maliye Bakanı cevaplıyor bu soruyu.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - O zaman Kalkınma Bakanlığı yanlış yazmış.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Maliye Bakanı cevaplıyorsa doğrudur, maliye bakanları yalan söylemez! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - O zaman Sayın Bakan, Kalkınma Bakanı söyler mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ayrıca...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Kalkınma Bakanı söyler mi yani?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, kalkınma bakanları da söylemez.

LEVENT GÖK (Ankara) - Siz aynı Hükûmetin 2 bakanısınız!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, arkadaşlar...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Kalkınma Bakanı söyler mi demek istiyorsun?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, kalkınma bakanları da söylemez.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bakanlığımıza laf söyletmeyiz mi!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, emeklimiz, işçimiz, memurumuz bu dönemde enflasyona ezdirilmemiştir, refahı artmıştır.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, Sayın Cevdet Yılmaz, sataşma var size Sayın Bakan!

OKTAY VURAL (İzmir) - Sataşmadan dolayı söz istiyor Sayın Bakan!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Soruyu soruyorsanız aynı zamanda dinlemesini de öğreneceksiniz, onu söyleyeyim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ağır bir sataşma var!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli Grup Başkan Vekilim, lütfen, lütfen!

LEVENT GÖK (Ankara) - Ama ağır bir sataşmada bulunuyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben burada soruları cevaplıyorum, lütfen bir saygı çerçevesinde ben soruları cevaplarken sözlerimi dinleyin.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, siz kendi Bakanınıza saygısızlık ediyorsunuz!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, sözlerimi dinleyin, ben burada sorulara cevap veriyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben Sayın Cevdet Yılmaz'ın hakkını savunuyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İkinci olarak: Sayın Erdoğdu, bakın, ben...

LEVENT GÖK (Ankara) - Siz birbirinize saygı göstermiyorsunuz, ben ne yapayım!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir dakika Sayın Grup Başkan Vekili, bir dinleyin lütfen!

LEVENT GÖK (Ankara) - Dinliyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben geçmişte bir bürokrattım, aynı zamanda Sayın Erdoğdu da geçmişte bir bürokrattı. Ben siyasetçi olarak, Maliye Bakanı olarak burada açıklama yaparken söylediğim her rakamın arkasındayım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, önemli bir konu...

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti ama bir dakika daha size ek süre vereceğim.

Buyurunuz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sataşmaya mahal vermeden.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sataşmaya mahal vermeden cevap vereyim.

Hayır, şöyle, bu önemli bir şey. Yani, kürsüden veya buradan cevap verirken Maliye Bakanı olarak kesinlikle doğru rakamları vermeye itina gösteririm. İtina göstermek ötesinde buna mecburum. Ama, ikide bir benim bürokrat geçmişimden hareketle Maliye Bakanı olarak yaptığım konuşmalara dair bu şekilde subjektif ve nezaketi aşan bir açıklama yapılmasını da kabul etmem.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya, rica ediyorum, bunda bir nezaketsizlik var mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, herkese ben saygı duyuyorum. Muhalefet partisinin maliye politikaları üzerinde, Bakanlığın politikaları üzerinde yapacağı her türlü eleştiriye açığım ama bir siyasetçi olarak benim söylemim üzerinde bu şekilde yersiz açıklama yapılması karşısında sessiz kalacağımı düşünüyorsanız sessiz de kalmam, bunu bilin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Gök.

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) - Kalkınma Bakanı mı yalancı Maliye Bakanı mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İkisi de doğru, siz yalancısınız! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)