Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, Parlamento kültüründe maliye bakanlarının verdiği rakamlara inanılması ve Maliye Bakanının siyasi reklamdan daha çok, doğru bilgilendirmesi önemlidir. Bakın, biraz önceki konuşmanızı, emekli maaşlarıyla alakalı yaptığınız konuşmayı dikkatle dinledim ve üzülerek söylüyorum ki Parlamento doğru bilgilendirilmedi. Sizden rica ediyorum, Plan ve Bütçede de bazen benzer şeylerle karşılaşıyoruz, siz bürokrat kökenli bir Bakansınız, öncelikle sorulara samimi cevap vermenizi, bir de rakamlarda bütün Parlamentoyu bilgilendirecek, doğru bilgilendirecek rakamları vermenizi rica ediyorum.

Soru olarak da, kamu ihaleleriyle ilgili bilgileri ne zaman alacağımı merak ediyorum.

Teşekkür ederim.