Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Okutan ücretlerle ilgili, vergileme oranıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu ve çiftçilerimizin özellikle yüzde 18'e tabi bazı girdileri aldıklarını ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak, biliyorsunuz, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, özellikle dolaysız vergiler olarak hem gelir vergisi tarifesi hem de kurumlar vergisiyle ilgili oran indirimlerine gidildi. Ayrıca, tüm toplum kesimlerinin kullanmış olduğu temel gıda maddeleri; giyim, eğitim, sağlık hizmetlerinde önemli oranda vergi indirimlerine gidildi, özellikle katma değer vergisi çerçevesinde. Dolayısıyla, vergi politikamızda sosyal adaleti sağlayacak düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim. En son seçim beyannamemizde ve Hükûmet programımızda da yem ve gübrede, özellikle çiftçilerimizin kullandığı temel girdiler olan yem ve gübrede yüzde 18 ve 8 olan vergi oranlarını sıfıra indireceğimizi, kaldıracağımızı da ifade etmiştik. Önümüzdeki günlerde de bu düzenlemeyi inşallah Meclise getireceğiz.

Yeri gelmişken özellikle AK PARTİ hükûmetleri döneminde çiftçilerimize yönelik desteklerde de önemli artışlar yaptığımızı ifade edeyim. 2002 yılında yaklaşık 1.8 milyar liralık bir tarımsal destekleme bütçesinden 2015 yılı sonu itibarıyla 10 milyar liralık bir tarımsal destekleme bütçesine geçildi. Her alanda hem mazot desteği, hem gübre desteği, hem prim desteği özellikle çiftçilerimize yapılan makine ekipman desteği gibi çok değişik adlarla gerçekten çiftçilerimizin hem girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi hem de belirli bir düzeyde gelir elde etmelerine dönük son derece sosyal devlet uygulamalarına paralel bir şekilde tarımsal destekleme uygulamalarını da hayata geçirdik. Yine, özellikle çiftçilerimizin kaynak ihtiyacının ucuz bir şekilde karşılanması noktasında da özellikle çiftçilerimize dönük kredi desteklerini, kredi faiz desteği uygulamalarını başlattık.

Sayın Usta Samsun ilinin bölge olarak diğer illerle mukayesesini yaparak bulunduğu bölgeye ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Müsaade ederseniz -bu konuda bilgim yok- Kalkınma Bakanlığıyla bu konuda görüşür ve size yazılı olarak bu konudaki bilgileri aktarırız.

Sayın Ok öğretmenlerin özellikle özlük haklarıyla ilgili, mali haklarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundular. Öncelikle onu ifade edeyim ki AK PARTİ hükûmetleri döneminde öğretmenlerimiz hiçbir zaman için enflasyona ezdirilmemiştir. Öğretmen aylıklarımız, 2002 Aralıktan 2015 Aralık dönemine kadar nominal olarak öğretmen maaşlarımız, ek ders hariç, yüzde 349 ila yüzde 390 oranında arttırılmıştır. Aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 205'tir. Bu dönemde yine öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde de önemli artışlara gidilmiştir.

Sayın Ok'un tıp fakültelerinin 6'ncı sınıfında okuyan öğrencilerimize ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Yaklaşık -yanlış hatırlamıyorsam- üç veya dört yıl önce bu öğrencilerimize, intern diye tabir ettiğimiz öğrencilerimize, 6'ncı sınıfta okuyan öğrencilerimize, bu düzenleme yapılana kadar kendilerine hiçbir ücret ödenmiyordu. O dönem aslında muhalefet partilerinin de Genel Kurulda yaptıkları katkılarla, ilk defa, burada, 6'ncı sınıfta okuyan öğrencilerimize asgari ücrete bağlı olarak bir ödeme getirildi. Tutarı konusunda elimde bir bilgi yok ama şunu biliyoruz ki daha önce böyle bir ücret ödemesi yokken, normalde öğrenci statüsünde olan bu kardeşlerimize de bu dönemde emeklerinin karşılığı olmak üzere yaptıkları staj dönemi için aylık bir ödeme yapıyoruz.

Sayın Kuşoğlu Gelir İdaresinin alacakları konusunda sorular sordu ama şu anda elimde hazır bilgiler yok. Bakanlıkta bir çalışma yapar, size onları arz ederiz.

Sayın Ahrazoğlu, Suriyeli kardeşlerimizle ilgili olarak birtakım işletmelerin açıldığını ama sanki kayıt dışılığa ilişkin birtakım meseleler var. Ben özel olarak arkadaşlarıma söylüyorum. Bu konuyla ilgili Hatay ilinde bir çalışma yaparız. Tabii ki burada eğer bir sorun varsa bizim de onun üzerine gitmek görevimiz. İnşallah o çalışmayı da yaparız.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Yok, yok, zaten hiç sorun yok! Devam edin siz!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Öz'ün memurlarla yapılan toplu sözleşmenin 36'ncı maddesinde düzenlenen bir hususta yapılan çalışmalara ilişkin soruları oldu. Öncelikle ifade edeyim ki memurlarla yapılan toplu sözleşme birkaç bölümden oluşuyor. Bu bahsettiğiniz husus, Kamu Danışma Kurulunda toplu sözleşme döneminden sonra sendikalarla kamu kurumları arasında müştereken yürütülecek çalışmalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla o konuda sendikalarımızın toplu sözleşme süreci içinde sorun olarak ifade ettiği hususlarla ilgili olarak ilgili bakanlıkların da görüşüne başvurulmak suretiyle çalışmalar yürütülecek ama dediğim gibi, bu, sadece Kamu Danışma Kurulunun çalışmaları arasında yer alması gereken konular arasında henüz bu konuda yapılan çalışmalar ne aşamada, o konuda bir bilgim yok ama bu çalışmaların sonucu, Kamu Danışma Kurulu kararlarıyla ortaya konulacaktır.

Sayın Aksu "Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik bir çalışma var mı?" dedi. Biz de hakikaten bunu önemsiyoruz. Bir taraftan vergisini ödemekten imtina eden veya bu alışkanlığı olmayan mükelleflere dönük caydırıcı tedbirleri alırken diğer taraftan da vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflerimize dönük de çalışmalarımız var. Sadece bu ödenen vergi miktarıyla da sınırlı değil. Özellikle bazı uygulamalarımızda geçmiş dönemdeki ödeme performansları, geçmiş dönemdeki yükümlülüklerini yerine getirme dereceleri dikkate alınarak mükelleflerimize birtakım idari uygulamalarda kolaylıklar sağlıyoruz.

Sayın Topal, şubatta öğretmen ataması hususunda... Seçim beyannamemizde de ifade ettik, Hükûmet programımızda da ifade ettik, şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, son dönemde terör örgütü tarafından o bölgelerdeki halkımızı mağdur edecek şekilde ortaya konulan eylemler neticesinde okullarına gidemeyen öğrencilerimizin karşı karşıya kaldıkları, maruz kaldıkları birtakım sıkıntılar var. Millî Eğitim Bakanımız da açıkladı, Sayın Başbakanımız da ifade etti, oradaki tüm öğrencilerimizin her türlü sorunu Hükûmetimiz tarafından kararlılıkla çözüme kavuşturulacak, orada eğitimle ilgili herhangi bir aksamanın veya ortaya çıkan bir eksiliğin telafisi mutlaka sağlanacak.

Sayın Kayışoğlu Bursa Büyükşehir Belediyesindeki ödemelerle ilgili bir soru sordu. Ama bir hayli teferruatlı bir fatura bilgisi verdi. Açıkçası ben de o fatura bilgisini görmek istiyorum, ben de merak ettim. Paylaşırlarsa...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Gösterebilirim Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ayrıca, arada da kendisiyle konuşuruz.

Sayın Çamak "Mersin Limanı'yla ilgili, yeni bir liman yatırımıyla ilgili bir çalışmanız var mı?" şeklinde bir soru sordular. O konuda bilgim yok. İlgili bakanlıktan bilgi alır, size yazılı olarak bildiririz Sayın Çamak.

Sayın Tarhan Kocaeli, Gebze, Darıca'da TOKİ protokolü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine taşınmaz devrinden bahsettiler. Bu konuda da açıkça elimde bir bilgi yok. Bunu da Millî Savunma Bakanlığından bilgi alıp sizlere yazılı olarak arz ederim ama özellikle kamu arazilerinin ekonomiye kazandırılması, kamu arazilerinin daha ekonomik bir şekilde kullanılarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması önemli.

Yine, şehirlerde daha fazla yeşil alan üretilmesi, yeşil alanların miktar olarak artırılması hususu da önem verdiğimiz hususlardan bir tanesidir. TOKİ de bu dönemde yapmış olduğu çalışmalarla gerçekten Türkiye'deki konut açığını önemli ölçüde azaltacak çalışmalara girişmiştir. Bu protokol kapsamında özel bir bilgim yok ama mutlaka bu çerçevede bir değerlendirme yapmak gerekir.

Teşekkür ediyorum.