Konu:Devrim şehidi Kubilay'ı ve aynı gün şehit olan 2 bekçiyi ve Sarıkamış şehitlerini andığına, Sinop'ta kurulması planlanan 2'nci nükleer santralin durumuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:18
Tarih:23/12/2015


Devrim şehidi Kubilay'ı ve aynı gün şehit olan 2 bekçiyi ve Sarıkamış şehitlerini andığına, Sinop'ta kurulması planlanan 2'nci nükleer santralin durumuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Devrim şehidimiz Kubilay'la aynı gün şehit olan 2 bekçimizi ve Sarıkamış şehitlerimizi anıyorum.

Sayın Bakan, Sinop'ta kurulması planlanan 2'nci nükleer santralı yapacak olan Japon konsorsiyumuna Enerji ve Kalkınma Bakanlığı 300 firma önermiştir. Bu firmaların Hükûmete yakın olduğu doğru mudur? Kamuoyuna bu firmaları açıklayacak mısınız? Japonların 300 firmayı reddetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu firmaları hangi kriterlere göre belirlediniz?

Teşekkür ederim.